werden - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 12:14

  • Haseł: 58325


1. werden czasownik (PRÄS ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden; IMPERF er wurde; PERF er ist geworden) stawać się, zostawać; alt werden starzeć się; gesund werden zdrowieć; Arzt werden zostać lekarzem
2. klar werden czasownik wird klar, wurde klar, ist klar geworden zrozumieć, uświadamiać sobie
3. zuteil przysłówek zuteil werden przypadać w udziale; etwas zuteil werden lassen użyczać czegoś
4. gerecht przymiotnik sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony, sprawiedliwie, słusznie; ein gerechtes Urteil sprawiedliwy wyrok; jemandem gerecht werden oceniać kogoś sprawiedliwie, oddawać komuś sprawiedliwość; einer Aufgabe gerecht werden sprostać zadaniu; ein gerechter Anspruch uzasadnione roszczenie
5. rechtskräftig przymiotnik, przysłówek prawomocny, prawomocnie; rechtskräftig machen uprawomocnić; rechtskräftig werden uprawomocnić się
6. schimmelig przymiotnik, przysłówek spleśniały, jak pleśń; schimmelig werden pleśnieć
7. handgreiflich przymiotnik namacalny, konkretny, oczywisty, namacalnie, konkretnie, oczywiście; handgreifliche Beweise namacalne dowody; handgreiflich werden przechodzić do rękoczynów
8. neugierig przymiotnik, przysłówek ciekawy, ciekawie; neugierig werden zaciekawiać się, zainteresować się; neugierig machen zaciekawiać, intrygować
9. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
10. ohnmächtig przymiotnik omdlały, nieprzytomny, bezsilny; ohnmächtig werden zemdleć
11. süchtig przymiotnik uzależniony, żądny; süchtig nach etwas sein być uzależnionym od czegoś, być żądnym czegoś; süchtig machen uzależniać; süchtig werden uzależniać się, popadać w nałóg
12. beklauen czasownik beklaut, beklaute, hat beklaut pot. okradać; beklaut okradziony; beklaut werden zostać okradzionym
13. pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden przechodzić na emeryturę
14. malariakrank przymiotnik chory na malarię; malariakrank werden zachorować na malarię
15. irre przymiotnik szalony, pomylony, zwariowany, pot. bardzo wielki; an etwas irre werden oszaleć na jakimś punkcie; irre Preise zwariowane ceny
16. dunkel przymiotnik, przysłówek (dunkler, am dunkelsten) ciemny, niejasny, niezrozumiały, ciemno, niejasno, niezrozumiale; dunkel werden ściemniać się; mir wird dunkel vor den Augen robi mi się ciemno przed oczami; im Dunkeln w ciemności, po ciemku, po omacku
17. schwarz przymiotnik, przysłówek (schwärzer, schwärzeste) czarny, czarno; schwarz arbeiten pracować na czarno; schwarz sehen czarno widzieć; schwarz werden czernieć
18. Politikum das (PL die Politika) wydarzenie polityczne; zum Politikum werden stać się wydarzeniem politycznym
19. tätlich przymiotnik, przysłówek czynny, czynnie; tätlich werden dopuszczać się rękoczynów, czynnie znieważać
20. krank przymiotnik chory; krank werden zachorować; krank sein być chorym, chorować; schwer krank NP ciężko chory
21. fahnenflüchtig przymiotnik dezerterujący; fahnenflüchtig werden dezerterować
22. unmodern przymiotnik, przysłówek nienowoczesny, niemodny, nienowocześnie, niemodnie; unmodern werden stawać się przestarzałym
23. schmal przymiotnik, przysłówek wąski, szczupły, wąsko, szczupło; schmäler werden szczupleć; schmaler Weg wąska droga
24. schamrot przymiotnik czerwony ze wstydu, zarumieniony ze wstydu; schamrot werden rumienić się ze wstydu
25. Neid der (nur Singular) zazdrość, zawiść; Neid erzeugen wzbudzać zazdrość; gelb vor Neid werden zżółknąć z zazdrości
26. seekrank przymiotnik cierpiący na chorobę morską; seekrank werden dostać choroby morskiej
27. ungehalten przymiotnik, przysłówek lit. rozgniewany, zagniewany, zniecierpliwiony, rozdrażniony, gniewny, gniewnie; ungehalten werden rozgniewać się
28. erschlagen czasownik erschlägt, erschlug, hat erschlagen zabić uderzeniem; wie erschlagen sein zaniemówić z wrażenia; vom Blitz erschlagen werden zostać porażonym piorunem
29. Mitleidenschaft die (nur Singular); in Mitleidenschaft gezogen werden tracić, ucierpieć; jemanden in Mitleidenschaft ziehen wciągać kogoś w kłopoty
30. schlecht przymiotnik, przysłówek zły, złej jakości, podły, niegodziwy, źle, podle, niegodziwie; einen schlechten Geschmack haben mieć zły gust; schlecht gelaunt sein być w złym humorze; schlecht werden gastr. psuć się; nicht schlecht nieźle


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.