wieder - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 09:37

  • Haseł: 58325


1. wieder przysłówek znowu, znów; wieder immer nieustannie; nie wieder nigdy więcej; wieder anfangen zaczynać znowu
2. wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
3. wiederbeleben czasownik belebt wieder, belebte wieder, hat wiederbelebt ożywiać na nowo, reaktywować, przywracać do życia, rewitalizować, ratować, cucić, reanimować
4. wiederbringen czasownik bringt wieder, brachte wieder, hat wiedergebracht przynosić z powrotem, odnosić z powrotem
5. wiederentdecken czasownik entdeckt wieder, entdeckte wieder, hat wiederentdeckt odkrywać na nowo
6. wiedererlangen czasownik erlangt wieder, erlangte wieder, hat wiedererlangt odzyskiwać; Unabhängigkeit wiedererlangen odzyskiwać niepodległość
7. wiederfinden czasownik findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden odnajdywać; sich wiederfinden odnajdywać się
8. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
9. wiedergewinnen czasownik gewinnt wieder, gewann wieder, hat wiedergewonnen odzyskiwać, otrzymywać na powrót
10. wiederhaben czasownik hat wieder, hatte wieder, hat wiedergehabt mieć z powrotem, odzyskać
11. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć
12. wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
13. wiederkehren czasownik kehrt wieder, kehrte wieder, ist wiedergekehrt wracać, powracać, powtarzać się
14. wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
15. wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
16. wiederverwerten czasownik verwertet wieder, verwertete wieder, hat wiederverwertet odzyskiwać, recyklingować
17. wiederaufbauen czasownik baut wieder auf, baute wieder auf, hat wiederaufgebaut odbudowywać
18. auffinden czasownik findet auf, findete auf, hat aufgefindet znajdować; wieder auffinden odnajdywać
19. abschreiben czasownik schreibt ab, schrieb ab, hat abgeschrieben przepisywać, odpisywać; eine Seite wieder abschreiben przepisywać stronę; während der Klassenarbeit abschreiben odpisywać, ściągać podczas klasówki
20. aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
21. heiter przymiotnik, przysłówek wesoły, słoneczny, pogodny, wesoło, słonecznie, pogodnie; er wird wieder heiter wypogadza się
22. vorkommen czasownik kommt vor, kam vor, ist vorgekommen zdarzać się, trafiać się, występować, wydawać się; wieder vorkommen powtarzać się
23. verwerten czasownik verwertet, verwertete, hat verwertet przyswajać, utylizować, wykorzystywać; wieder verwerten odzyskiwać, recyklingować
24. entdecken czasownik entdeckt, entdeckte, hat entdeckt odkrywać, znajdować, wykrywać; wieder entdecken odkrywać na nowo
25. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
26. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
27. schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.