włosy - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-07 12:56

  • Haseł: 58325


1. Haar das (PL die Haare) włos, włosy, owłosienie; er hat blondes Haar on jest blondynem; sie hat rotes Haar ona jest ruda; die Haare offen tragen nosić rozpuszczone włosy
2. Nackenhaar das (PL die Nackenhaare, mst PL) włosy rosnące na karku; wenn ich sowas lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf przen. gdy coś takiego czytam, włosy stają mi dęba
3. Brusthaar das (PL die Brusthaare) włosy na torsie
4. färben czasownik färbt, färbte, hat gefärbt farbować; sich die Haare färben farbować sobie włosy
5. meliert przymiotnik nakrapiany; grau melierte Haare szpakowate włosy
6. enthaaren czasownik enthaart, enthaarte, hat enthaart usuwać włosy, usuwać owłosienie, depilować
7. Enthaarungsmittel das (PL die Enthaarungsmittel) depilator, środek usuwający włosy
8. blondieren czasownik blondiert, blondierte, hat blondiert rozjaśniać; die Haare blondieren rozjaśniać włosy
9. dünn przymiotnik, przysłówek cienki, chudy, szczupły, rzadki, cienko, rzadko; dünne Haare rzadkie włosy; mit jemandem durch dick und dünn gehen przen. dzielić z kimś dolę i niedolę, być z kimś na dobre i na złe
10. scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
11. bürsten czasownik bürstet, bürstete, hat gebürstet szczotkować, czyścić szczotką; sich (DAT) die Haare bürsten szczotkować sobie włosy
12. glatt przymiotnik, przysłówek gładki, równy, śliski, łatwy, gładko, ślisko, łatwo; ein glatter Unsinn oczywisty nonsens; eine glatte Lüge wierutne kłamstwo; glatte Haare proste włosy; glatt ziehen wygładzać pociągnięciami, naciągać
13. Schamhaar das (nur Singular) włosy łonowe, włos łonowy
14. glätten czasownik glättet, glättete, hat geglättet gładzić, wygładzać; Haare glätten prostować włosy
15. büschelweise przysłówek kosmykami, wiązkami, garściami; die Haare gehen ihr büschelweise aus pot. włosy wypadają jej garściami
16. tragen czasownik trägt, trug, hat getragen nosić, nieść, dźwigać, ponosić, mieć na sobie, być ubranym, owocować; Brille tragen nosić okulary; lang Haare tragen mieć długie włosy; Gewinn tragen przynosić zyski; etwas mit Geduld tragen znosić coś cierpliwie
17. grau przymiotnik, przysłówek szary, siwy, zamierzchły, szaro, siwo; graue Haare siwe włosy
18. goldblond przymiotnik złocisty (włosy)
19. sträuben czasownik sträubt, sträubte, hat gesträubt jeżyć, stroszyć; die Haare sträuben sich vor Schreck włosy jeżą się ze strachu; sich sträuben bronić się, opierać się, wzdragać się gegen etwas przed czymś
20. tönen czasownik tönt, tönte, hat getönt dźwięczeć, rozbrzmiewać, tonować, cieniować, koloryzować, farbować Haare włosy
21. Stufe die (PL die Stufen) stopień, szczebel, etap, klasa, poziom; lange Stufen długie cieniowane włosy
22. gelockt przymiotnik kędzierzawy, kręcony; gelocktes Haar kręcone włosy; forma Partizip Perfekt czasownika locken
23. Engelshaar das (PL die Engelshaare) włosy anielskie (na choinkę)
24. Haarpracht die (PL die Haarprachten) bujne włosy, czupryna
25. Lockenkopf der (PL die Lockenköpfe) kręcone włosy
26. lockig przymiotnik kędzierzawy, kręcony; lockige Haare kręcone włosy
27. drahtig przymiotnik wysportowany; drahtiges Haar szczeciniaste włosy
28. sich zaimek się, siebie, sobie; sich waschen myć się; sich (DAT) die Haare waschen myć sobie włosy
29. waschen czasownik wäscht, wusch, hat gewaschen myć, zmywać, prać; sich waschen myć się; sich (DAT) die Hände/Haare waschen myć sobie ręce/włosy; eine Hand wäscht die andere przen. ręka rękę myje; Geld waschen przen. prać pieniądze; Teller waschen zmywać talerze
30. stylen czasownik stylt, stylte, hat gestylt projektować; sich (DAT) die Haare stylen układać sobie włosy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.