wobec - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-06 16:55

  • Haseł: 58325


1. angesichts przyimek + GEN wobec, w obliczu, odnośnie; angesichts der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa; angesichts der Tatsache wobec faktu
2. deutschfeindlich przymiotnik, przysłówek antyniemiecki, wrogi wobec Niemców, antyniemiecko, wrogo wobec Niemców
3. deutschfreundlich przymiotnik, przysłówek proniemiecki, przyjazny wobec Niemców, proniemiecko, przyjaźnie wobec Niemców
4. entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
5. Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne
6. unaufrichtig przymiotnik nieszczery; jemandem gegenüber unaufrichtig sein być nieszczerym wobec kogoś
7. Fremdenfeindlichkeit die (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
8. Fremdenhass der (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
9. Europafeindlichkeit die (nur Singular) wrogość wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptycyzm
10. europafeindlich przymiotnik wrogi wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptyczny
11. dagegen przysłówek przeciw temu, w porównaniu z, wobec, w zamian; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu
12. Fettnäpfchen das (nur Singular) gafa, faux pas; bei jemandem ins Fettnäpfchen treten przen. urazić kogoś swoją wypowiedzią, popełnić wobec kogoś gafę
13. frankophil przymiotnik frankofilski, przyjazny wobec Francuzów
14. wohlgesinnt przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
15. wohlgesonnen przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
16. Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa
17. obwalten czasownik obwaltet/waltet ob, obwaltete/waltete ob, hat obwaltet/obgewaltet dawn. zaistnieć, zachodzić; unter den obwaltenden Umständen w danych okolicznościach, wobec tego
18. Anbetracht der (nur Singular) in Anbetracht dessen wobec tego, ze względu na to
19. versündigen czasownik versündigt, versündigte, hat versündigt; sich versündigen grzeszyć an einer Sache/an jemandem przeciwko czemuś/wobec kogoś
20. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
21. Unzuchthandlung die (PL die Unzuchthandlungen) czyn nierządny; eine Unzuchthandlung an jemandem vornehmen dopuszczać się czynu nierządnego wobec kogoś
22. demgegenüber przysłówek natomiast, wobec powyższego, z drugiej strony zaś
23. Sozialneid der (nur Singular) zawiść społeczna, zazdrość wobec przedstawicieli innej grupy społecznej
24. gegenüber przyimek + DAT naprzeciwko; gegenüber dem Bahnhof naprzeciwko dworca; jemandem/einer Sache gegenüber w stosunku do kogoś/czegoś, wobec kogoś/czegoś
25. gegenübertreten czasownik tritt gegenüber, trat gegenüber, ist gegenübergetreten stawać jemandem przed kimś einer Sache wobec czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.