wobec - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 14:04

  • Haseł: 58325


1. angesichts przyimek + GEN wobec, w obliczu, odnośnie; angesichts der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa; angesichts der Tatsache wobec faktu
2. Unfallgegner der (PL die Unfallgegner) prawn. uczestnik wypadku wnoszący roszczenia wobec innego uczestnika, uczestnik wypadku wobec którego wnoszone są roszczenia
3. Unfallgegnerin die (PL die Unfallgegnerinnen) prawn. uczestniczka wypadku wnosząca roszczenia wobec innego uczestnika, uczestniczka wypadku wobec której wnoszone są roszczenia
4. deutschfeindlich przymiotnik, przysłówek antyniemiecki, wrogi wobec Niemców, antyniemiecko, wrogo wobec Niemców
5. deutschfreundlich przymiotnik, przysłówek proniemiecki, przyjazny wobec Niemców, proniemiecko, przyjaźnie wobec Niemców
6. entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
7. Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne
8. unaufrichtig przymiotnik nieszczery; jemandem gegenüber unaufrichtig sein być nieszczerym wobec kogoś
9. Fremdenfeindlichkeit die (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
10. Fremdenhass der (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
11. Europafeindlichkeit die (nur Singular) wrogość wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptycyzm
12. europafeindlich przymiotnik wrogi wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptyczny
13. dagegen przysłówek przeciw temu, w porównaniu z, wobec, w zamian; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu
14. Fettnäpfchen das (nur Singular) gafa, faux pas; bei jemandem ins Fettnäpfchen treten przen. urazić kogoś swoją wypowiedzią, popełnić wobec kogoś gafę
15. frankophil przymiotnik frankofilski, przyjazny wobec Francuzów
16. wohlgesinnt przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
17. wohlgesonnen przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
18. Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa
19. obwalten czasownik obwaltet/waltet ob, obwaltete/waltete ob, hat obwaltet/obgewaltet dawn. zaistnieć, zachodzić; unter den obwaltenden Umständen w danych okolicznościach, wobec tego
20. Anbetracht der (nur Singular) in Anbetracht dessen wobec tego, ze względu na to
21. versündigen czasownik versündigt, versündigte, hat versündigt; sich versündigen grzeszyć an einer Sache/an jemandem przeciwko czemuś/wobec kogoś
22. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
23. Unzuchthandlung die (PL die Unzuchthandlungen) czyn nierządny; eine Unzuchthandlung an jemandem vornehmen dopuszczać się czynu nierządnego wobec kogoś
24. demgegenüber przysłówek natomiast, wobec powyższego, z drugiej strony zaś
25. Sozialneid der (nur Singular) zawiść społeczna, zazdrość wobec przedstawicieli innej grupy społecznej
26. gegenüber przyimek + DAT naprzeciwko; gegenüber dem Bahnhof naprzeciwko dworca; jemandem/einer Sache gegenüber w stosunku do kogoś/czegoś, wobec kogoś/czegoś
27. gegenübertreten czasownik tritt gegenüber, trat gegenüber, ist gegenübergetreten stawać jemandem przed kimś einer Sache wobec czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.