wpływ - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 13:07

  • Haseł: 58325


1. Einfluss der (PL die Einflüsse) wpływ; auf jemanden/etwas einen Einfluss ausüben/nehmen wywierać na kogoś/coś wpływ; unter jemandes Einfluss stehen być pod czyimś wypływem
2. Beeinflussung die (PL die Beeinflussungen) wpływ
3. Rückwirkung die (PL die Rückwirkungen) następstwa, wpływ, konsekwencje, prawn. moc wsteczna, działanie wstecz
4. Einwirkung die (PL die Einwirkungen) oddziaływanie, wpływ, działanie
5. wirken czasownik wirkt, wirkte, hat gewirkt działać, czynić, pracować, skutkować, mieć skutek, oddziaływać, wpływać, wywierać wpływ; Großes wirken zdziałać wielkie rzeczy
6. ausüben czasownik übt aus, übte aus, hat ausgeübt wykonywać, pełnić, sprawować, uprawiać, praktykować; Handwerk ausüben trudnić się rzemiosłem; seinen Beruf ausüben wykonywać swój zawód; auf jemanden Einfluss ausüben wywierać na kogoś wpływ; Macht ausüben sprawować władzę
7. Geldeinnahme die (PL die Geldeinnahmen) wpływ pieniężny, utarg
8. Zahlungseingang der (nur Singular) wpływ zapłaty
9. Steuereinnahme die (PL die Steuereinnahmen) wpływ z podatku
10. Rückfluss der (PL die Rückflüsse) wpływ zwrotny
11. Imponderabilien PL imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nieokreślone, ale mogące mieć wpływ)
12. einwirken czasownik wirkt ein, wirkte ein, hat eingewirkt wywierać wpływ auf + AKK na
13. Einnahme die (PL die Einnahmen) dochód, przychód, wpływ, utarg, zażywanie, zażycie, spożywanie, spożycie, mil. zajęcie
14. Alkoholeinfluss der (nur Singular) wpływ alkoholu; unter Alkoholeinfluss stehen być pod wpływem alkoholu
15. verderblich przymiotnik ulegający zepsuciu, szkodliwy, zgubny; einen verderblichen Einfluss auf jemanden haben mieć na kogoś zgubny wpływ; leicht verderblich szybko psujący się
16. Verderblichkeit die (nur Singular) zgubność, zgubny wpływ, szkodliwość
17. Alkoholwirkung die (PL die Alkoholwirkungen) działanie alkoholu, wpływ alkoholu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.