wyjaśniać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 10:18

  • Haseł: 58325


1. aufhellen czasownik hellt auf, hellte auf, hat aufgehellt wyjaśniać, rozjaśniać, wypogadzać; sich aufhellen wyjaśniać się, rozjaśniać się, wypogadzać się
2. abklären czasownik klärt ab, klärte ab, hat abgeklärt wyjaśniać, ustalać
3. explizieren czasownik expliziert, explizierte, hat expliziert wyjaśniać, tłumaczyć
4. klarstellen czasownik stellt klar, stellte klar, hat klargestellt wyjaśniać
5. erklären czasownik erklärt, erklärte, hat erklärt wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, deklarować, oświadczać, uznawać
6. erläutern czasownik erläutert, erläuterte, hat erläutert wyjaśniać, tłumaczyć, objaśniać jemandem etwas komuś coś
7. verdeutlichen czasownik verdeutlicht, verdeutlichte, hat verdeutlicht wyjaśniać, przedstawiać wyraźniej, tłumaczyć, uzmysławiać
8. belehren czasownik belehrt, belehrte, hat belehrt pouczać, wyjaśniać; er lässt sich nicht belehren nie sposób go przekonać
9. beleuchten czasownik beleuchtet, beleuchtete, hat beleuchtet oświetlać, wyjaśniać; ein Problem beleuchten naświetlać problem
10. darlegen czasownik legt dar, legte dar, hat dargelegt objaśniać, wyjaśniać; Gründe darlegen wyłuszczać poglądy; einen Plan darlegen przedkładać plan
11. ausdeuten czasownik deutet aus, deutete aus, hat ausgedeutet tłumaczyć, wyjaśniać, interpretować
12. aufklären czasownik klärt auf, klärte auf, hat aufgeklärt oczyścić, klarować, wyjaśniać, naświetlać, oświecać, uświadamiać; sich aufklären wyjaśniać się, wypogadzać się; das Wetter klärt sich auf wypogadza się
13. auseinander przysłówek oddzielnie; auseinander nehmen rozbierać, demontować; auseinander gehen rozchodzić się; auseinander brechen rozpadać się, rozlatywać się; auseinander setzen wyjaśniać; sich mit etwas auseinander setzen zajmować się czymś, rozważać coś
14. rein przymiotnik, przysłówek czysty, niezabrudzony, czysto; reine Wolle czysta wełna; reine Hände także przen. czyste ręce; Zimmer rein machen sprzątać pokoje; ins Reine schreiben przepisywać na czysto; mit etwas reinen Tisch machen przen. doprowadzać coś do porządku, robić porządek z czymś, wyjaśniać coś; przysłówek PATRZ herein
15. Licht das (nur Singular) światło, jasność; das (PL die Lichter) pot. oświetlenie, lampa; das Licht der Welt erblicken lit. ujrzeć światło dzienne; die Lichter der Großstadt światła wielkiego miasta; blasses Licht poświata; ans Licht kommen przen. wychodzić na światło dzienne; Licht in eine Sache bringen wyjaśniać sprawę
16. erhellen czasownik erhellt, erhellte, hat/ist erhellt oświetlać, rozjaśniać, rozświetlać, przen. wyjaśniać / wynikać, okazywać się
17. klären czasownik klärt, klärte, hat geklärt klarować, oczyszczać, wyjaśniać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.