WYKONYWAĆ - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 08-17 14:26

  • Haseł: 58325


1. ausüben czasownik übt aus, übte aus, hat ausgeübt wykonywać, pełnić, sprawować, uprawiać, praktykować; Handwerk ausüben trudnić się rzemiosłem; seinen Beruf ausüben wykonywać swój zawód; auf jemanden Einfluss ausüben wywierać na kogoś wpływ; Macht ausüben sprawować władzę
2. fertigen czasownik fertigt, fertigte, hat gefertigt wykonywać, sporządzać, wytwarzać
3. verrichten czasownik verrichtet, verrichtete, hat verrichtet wykonywać, sprawować, załatwiać; ein Amt verrichten sprawować urząd; seinen Dienst verrichten pełnić swoją służbę; seine Notdurft verrichten załatwiać swoją potrzebę naturalną; Wunder verrichten dokonywać cudów; sein Gebet verrichten odmawiać pacierz
4. ausführen czasownik führt aus, führte aus, hat ausgeführt wykonywać, eksportować, zapraszać na swój koszt, wyprowadzać; jemanden zum Essen ausführen zapraszać kogoś do restauracji; den Hund ausführen wyprowadzać psa na spacer
5. vollstrecken czasownik vollstreckt, vollstreckte, hat vollstreckt prawn. wykonywać, egzekwować wykonanie
6. vollziehen czasownik vollzieht, vollzog, hat vollzogen wykonywać, dokonywać; sich vollziehen dokonywać się
7. anfertigen czasownik fertigt an, fertigte an, hat angefertigt sporządzać, wykonywać, wytwarzać, wyrabiać, produkować, szyć; ein Protokoll anfertigen sporządzić protokół
8. tätigen czasownik tätigt, tätigte, hat getätigt dokonywać, wykonywać
9. vollenden czasownik vollendet, vollendete, hat vollendet dokonywać, wykonywać, zakańczać
10. erledigen czasownik erledigt, erledigte, hat erledigt załatwiać, wykonywać einen Auftrag zlecenie; den Streit erledigen kończyć spór; Bedenken erledigen rozpraszać wątpliwości
11. exekutieren czasownik exekutiert, exekutierte, hat exekutiert egzekwować, wykonywać, spełniać, wykonywać wyrok śmierci, stracić jemanden kogoś
12. hinrichten czasownik richtet hin, richtete hin, hat hingerichtet wykonywać wyrok, stracić; jemanden hinrichten wykonywać na kimś wyrok
13. nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się
14. klempnern czasownik klempnert, klempnerte, hat geklempnert wykonywać prace instalatorsko-hydrauliczne
15. entledigen czasownik entledigt, entledigte, hat entledigt uwalniać; sich entledigen pozbywać się, wykonywać, wywiązywać się; sich jemandes entledigen pozbywać się kogoś
16. scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
17. Vollgas das (nur Singular) Vollgas geben naciskać gaz do dechy; etwas mit Vollgas tun przen. wykonywać coś na maksymalnych obrotach
18. ausrichten czasownik richtet aus, richtete aus, hat ausgerichtet urządzać, organizować, osiągać, zdziałać, wskórać, wyprostowywać, wyrównywać, wykonywać; einen Gruß ausrichten przekazywać pozdrowienia; eine Hochzeit ausrichten wyprawiać wesele
19. vortragen czasownik trägt vor, trug vor, hat vorgetragen referować, przedstawiać, wykładać, deklamować, recytować, muz. wykonywać
20. leisten czasownik leistet, leistete, hat geleistet wykonywać pracę, wywiązywać się, dokonywać, tech. mieć określoną moc; sich (DAT) etwas leisten können móc sobie na coś pozwolić; eine Unterschrift leisten składać podpis; Widerstand leisten stawiać opór; Hilfe leisten udzielać pomocy
21. Haushalt der (PL die Haushalte) gospodarstwo domowe, budżet (państwa, miasta); den Haushalt machen wykonywać prace domowe; im Haushalt helfen pomagać w domu
22. töpfern czasownik töpfert, töpferte, hat getöpfert wykonywać z gliny, wyrabiać naczynia z gliny
23. vorarbeiten czasownik arbeitet vor, arbeitete vor, hat vorgearbeitet wykonywać pracę wstępną, przygotowywać grunt, odpracowywać z góry; sich vorarbeiten przebijać się do przodu
24. sezieren czasownik seziert, sezierte, hat seziert med. wykonywać sekcję, przeprowadzać sekcję eine Leiche zwłok


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.