wymiar - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:36

  • Haseł: 58325


1. Dimension die (PL die Dimensionen) wymiar
2. Bemessung die (PL die Bemessungen) wymiar
3. Istmaß das (PL die Istmaße) tech. wymiar rzeczywisty, wymiar osiągnięty
4. Nennmaß das (PL die Nennmaße) tech. wymiar nominalny, wymiar znamionowy
5. Veranlagung die (PL die Veranlagungen) wymiar podatków, predyspozycje, skłonność, usposobienie
6. Rechtspflege die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości
7. Kernarbeitszeit die (PL die Kernarbeitszeiten) podstawowy wymiar czasu pracy
8. Handlungsunwert der (nur Singular) prawn. negatywny wymiar działania
9. Erfolgsunwert der (nur Singular) prawn. krzywdzący wymiar działania
10. Gesinnungsunwert der (nur Singular) prawn. świadomościowy wymiar czynu, aspekt czynu związany z łamaniem norm prawnych przez sprawcę
11. Auflage die (PL die Auflagen) nakład, wydanie, wymiar, nakaz, kontyngent, powłoka, oparcie, podpora; die dritte Auflage trzecie wydanie; die Auflage ist vergriffen nakład jest wyczerpany
12. Vollzeit die (nur Singular) pełen wymiar godzin
13. Stundenzahl die (PL die Stundenzahlen) liczba godzin, wymiar czasu
14. Steuerveranlagung die (PL die Steuerveranlagungen) wymiar podatku
15. Winkelmaß das (PL die Winkelmaße) tech. wymiar kątowy
16. Jahresurlaub der (PL die Jahresurlaube) roczny wymiar urlopu, urlop ustawowo przysługujący w ciągu roku
17. Gerichtsbarkeit die (PL die Gerichtsbarkeiten) wymiar sprawiedliwości, jurysdykcja, sądownictwo
18. Höchststrafe die (PL die Höchststrafen) najwyższy wymiar kary
19. Strafbemessung die (nur Singular) wymiar kary
20. Justiz die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości
21. Lebendigkeit die (nur Singular) życie, realny wymiar, konkretność, żywotność, ruchliwość
22. Strafmaß das (nur Singular) prawn. wymiar kary


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.