z powodu - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-15 16:02

  • Haseł: 58325


1. hitzefrei przymiotnik wolny od nauki z powodu upału; hitzefrei haben mieć wolne od nauki z powodu upału
2. derentwegen przysłówek z powodu której, z powodu których, przez co, dla niej, dla tych
3. wegen przyimek + GEN z powodu, ze względu na; wegen des schlechten Wetters z powodu złej pogody; von Amts wegen z urzędu; von wegen! pot. akurat!, dobre sobie!, wolne żarty!
4. hüten czasownik hütet, hütete, hat gehütet strzec, pilnować; sich hüten strzec się; das Bett hüten leżeć w łóżku (z powodu choroby); das Haus hüten pozostawać w domu, nie móc wyjść (z jakiegoś powodu)
5. beunruhigt przymiotnik zaniepokojony über etwas z powodu czegoś
6. Rage die (nur Singular) pasja, furia; jemanden in Rage bringen doprowadzać kogoś do furii; er geriet in Rage über ihr Verhalten wpadł w furię z powodu jej zachowania
7. Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki
8. glücklich przymiotnik, przysłówek szczęśliwy, radosny, pomyślny, szczęśliwie; glücklich über etwas (AKK) szczęśliwy z powodu czegoś
9. halber przyimek + GEN dla, ze względu na, z powodu; der Krankheit halber ze względu na chorobę; der Ordnung halber dla porządku
10. erfreut przymiotnik rad, uradowany über AKK z powodu; sehr erfreut! bardzo mi miło!
11. daher przysłówek stamtąd, z tego powodu
12. infolge przyimek + GEN z powodu, wskutek
13. leiden czasownik leidet, litt, hat gelitten cierpieć, chorować; jemanden nicht leiden können nie cierpieć kogoś; an Schlaflosigkeit leiden cierpieć na bezsenność; an Diabetes leiden chorować na cukrzycę; unter Armut leiden cierpieć z powodu ubóstwa
14. quengeln czasownik quengelt, quengelte, hat gequengelt mazgaić się, kaprysić über etwas (AKK) z powodu czegoś
15. deinethalben przysłówek dawn. z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
16. Krankenstand der (PL die Krankenstände) liczba chorych, absencja z powodu choroby (w zakładzie pracy)
17. resignieren czasownik resigniert, resignierte, hat resigniert rezygnować wegen etwas z powodu czegoś
18. krankheitshalber przysłówek z powodu choroby
19. Vorhaltung die (PL die Vorhaltungen) zarzut, wymówki; jemandem Vorhaltungen machen über etwas robić komuś wymówki z powodu czegoś
20. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy
21. deinetwegen przysłówek z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
22. besorgt przymiotnik, przysłówek zaniepokojony, troskliwy, zatroskany, z troską; um jemanden/etwas besorgt sein troszczyć się o kogoś/coś; wegen etwas besorgt sein martwić się z powodu czegoś
23. loben czasownik lobt, lobte, hat gelobt chwalić, pochwalać; wegen der guten Leistungen loben chwalić z powodu dobrych wyników
24. einfach przymiotnik, przysłówek prosty, łatwy, nieskomplikowany, niezłożony, pojedynczy, jednokrotny, prosto, łatwo, w sposób nieskomplikowany, w sposób niezłożony, po prostu, jednokrotnie; einfach so tak po prostu, bez powodu
25. benachteiligen czasownik benachteiligt, benachteiligte, hat benachteiligt dyskryminować jemanden wegen etwas kogoś z powodu czegoś
26. unserethalben przysłówek dawn. z powodu nas, ze względu na nas, dla nas, przez nas
27. unseretwegen przysłówek z powodu nas, ze względu na nas, dla nas, przez nas
28. Hitzeferien PL ferie z powodu upałów
29. umzugshalber przysłówek z powodu przeprowadzki
30. Sternenkind das (nur Singular) lit. Gwiazduś; (PL die Sternenkinder) przen. dziecko zmarłe po urodzeniu z powodu zbyt małej wagi ciała


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.