zadanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:54

  • Haseł: 58325


1. Verlangen das (PL die Verlangen) żądanie, wymaganie, pożądanie, pragnienie; auf Verlangen na żądanie; auf jegliches Verlangen na każde żądanie; unwiderstehliches Verlangen nieodparte pragnienie
2. Anforderung die (PL die Anforderungen) żądanie, wymaganie; hohe Anforderungen stellen stawiać wysokie wymagania
3. Beanspruchung die (PL die Beanspruchungen) żądanie, roszczenie, domaganie się, zaabsorbowanie
4. Aufgabe die (PL die Aufgaben) zadanie, obowiązek, rezygnacja
5. Forderung die (PL die Forderungen) żądanie, roszczenie, postulat, pretensja, wymaganie, wymóg, wierzytelność
6. Arbeitsauftrag der (PL die Arbeitsaufträge) zlecenie pracy, zadanie
7. Aufgabenstellung die (PL die Aufgabenstellungen) stawianie zadań, zadanie, polecenie
8. Nachforderung die (PL die Nachforderungen) późniejsze żądanie, dodatkowe żądanie
9. Schadenersatzforderung die (PL die Schadenersatzforderungen) żądanie odszkodowania
10. Hauptaufgabe die (PL die Hauptaufgaben) główne zadanie
11. Begehren das (nur Singular) żądanie, pożądanie, pragnienie
12. Bürgerbegehren das (PL die Bürgerbegehren) obywatelskie żądanie przeprowadzenia referendum
13. Rechenexempel das (PL die Rechenexempel) zadanie rachunkowe
14. Mammutaufgabe die (PL die Mammutaufgaben) przen. gigantyczne zadanie
15. Vorschussanforderung die (PL die Vorschussanforderungen) żądanie zaliczki
16. übertragen czasownik überträgt, übertrug, hat übertragen przenosić, przelewać, przekazywać, powierzać (urząd, zadanie), transmitować, nadawać
17. unlösbar przymiotnik nierozwiązywalny, nierozerwalny, nierostrzygalny, nierozdzielny, nierozłączny; eine unlösbare Aufgabe nierozwiązywalne zadanie
18. Bedarfshaltestelle die (PL die Bedarfshaltestellen) przystanek na żądanie
19. Prioritätsaufgabe die (PL die Prioritätsaufgaben) zadanie priorytetowe
20. Prüfungsaufgabe die (PL die Prüfungsaufgaben) zadanie egzaminacyjne
21. Führungsaufgabe die (PL die Führungsaufgaben) zadanie związane z kierowaniem
22. Hausaufgabe die (PL die Hausaufgaben) zadanie domowe, praca domowa; seine Hausaufgaben machen odrabiać lekcje, odrabiać pracę domową
23. Teilforderung die (PL die Teilforderungen) żądanie częściowe
24. Übungsaufgabe die (PL die Übungsaufgaben) ćwiczenie, szkolne zadanie
25. Rechenaufgabe die (PL die Rechenaufgaben) zadanie rachunkowe
26. Haltestelle die (PL die Haltestellen) przystanek; Haltestelle auf Wunsch przystanek na żądanie
27. Obliegenheit die (PL die Obliegenheiten) powinność, obowiązek, zadanie
28. Matheaufgabe die (PL die Matheaufgaben) pot. zadanie z matmy
29. Mathematikaufgabe die (PL die Mathematikaufgaben) zadanie matematyczne
30. beruhen czasownik beruht, beruhte, hat beruht polegać, zaniechać; etwas auf sich beruhen lassen zaniechać czegoś, pozostawiać coś; die Aufgabe beruht darauf, dass... zadanie polega na tym, że...


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.