zadanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-27 08:24

  • Haseł: 58325


1. Verlangen das (PL die Verlangen) żądanie, wymaganie, pożądanie, pragnienie; auf Verlangen na żądanie; auf jegliches Verlangen na każde żądanie; unwiderstehliches Verlangen nieodparte pragnienie
2. Anforderung die (PL die Anforderungen) żądanie, wymaganie; hohe Anforderungen stellen stawiać wysokie wymagania
3. Beanspruchung die (PL die Beanspruchungen) żądanie, roszczenie, domaganie się, zaabsorbowanie
4. Aufgabe die (PL die Aufgaben) zadanie, obowiązek, rezygnacja
5. Forderung die (PL die Forderungen) żądanie, roszczenie, postulat, pretensja, wymaganie, wymóg, wierzytelność
6. Arbeitsauftrag der (PL die Arbeitsaufträge) zlecenie pracy, zadanie
7. Aufgabenstellung die (PL die Aufgabenstellungen) stawianie zadań, zadanie, polecenie
8. Nachforderung die (PL die Nachforderungen) późniejsze żądanie, dodatkowe żądanie
9. Schadenersatzforderung die (PL die Schadenersatzforderungen) żądanie odszkodowania
10. Hauptaufgabe die (PL die Hauptaufgaben) główne zadanie
11. Begehren das (nur Singular) żądanie, pożądanie, pragnienie
12. Bürgerbegehren das (PL die Bürgerbegehren) obywatelskie żądanie przeprowadzenia referendum
13. Mammutaufgabe die (PL die Mammutaufgaben) przen. gigantyczne zadanie
14. Vorschussanforderung die (PL die Vorschussanforderungen) żądanie zaliczki
15. übertragen czasownik überträgt, übertrug, hat übertragen przenosić, przelewać, przekazywać, powierzać (urząd, zadanie), transmitować, nadawać
16. unlösbar przymiotnik nierozwiązywalny, nierozerwalny, nierostrzygalny, nierozdzielny, nierozłączny; eine unlösbare Aufgabe nierozwiązywalne zadanie
17. Bedarfshaltestelle die (PL die Bedarfshaltestellen) przystanek na żądanie
18. Prioritätsaufgabe die (PL die Prioritätsaufgaben) zadanie priorytetowe
19. Prüfungsaufgabe die (PL die Prüfungsaufgaben) zadanie egzaminacyjne
20. Führungsaufgabe die (PL die Führungsaufgaben) zadanie związane z kierowaniem
21. Hausaufgabe die (PL die Hausaufgaben) zadanie domowe, praca domowa; seine Hausaufgaben machen odrabiać lekcje, odrabiać pracę domową
22. Übungsaufgabe die (PL die Übungsaufgaben) ćwiczenie, szkolne zadanie
23. Rechenaufgabe die (PL die Rechenaufgaben) zadanie rachunkowe
24. Haltestelle die (PL die Haltestellen) przystanek; Haltestelle auf Wunsch przystanek na żądanie
25. Obliegenheit die (PL die Obliegenheiten) powinność, obowiązek, zadanie
26. Matheaufgabe die (PL die Matheaufgaben) pot. zadanie z matmy
27. Mathematikaufgabe die (PL die Mathematikaufgaben) zadanie matematyczne
28. beruhen czasownik beruht, beruhte, hat beruht polegać, zaniechać; etwas auf sich beruhen lassen zaniechać czegoś, pozostawiać coś; die Aufgabe beruht darauf, dass... zadanie polega na tym, że...
29. Strafarbeit die (PL die Strafarbeiten) zadanie za karę
30. Rückforderung die (PL die Rückforderungen) ekon. żądanie zwrotu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.



Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.