zajęcia - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 14:11

  • Haseł: 58325


1. Lehrveranstaltungen PL zajęcia (na uczelni)
2. Unterricht der (mst Singular, manchmal die Unterrichtstunden oder die Unterrichte) lekcja, nauka, lekcje, zajęcia; Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts zajęcia pozalekcyjne
3. Lehrveranstaltung die (PL die Lehrveranstaltungen) zajęcia edukacyjne
4. Sprachunterricht der (nur Singular) nauczanie języka, zajęcia językowe, lekcje języka
5. Fremdsprachenunterricht der (nur Singular) zajęcia z języka obcego, nauka języków obcych
6. Zusatzunterricht der (PL die Zusatzunterrichte, mst Singular) zajęcia dodatkowe
7. Schulunterricht der (nur Singular) zajęcia szkolne, lekcje
8. unbeschäftigt przymiotnik niezatrudniony, bez zajęcia, wolny
9. Beschäftigungsmangel der (PL die Beschäftigungsmängel) brak zajęcia, brak zatrudnienia
10. Deutschunterricht der (nur Singular) zajęcia z niemieckiego
11. berufsbezogen przymiotnik związany z zawodem, praktyczny, zawodowy; berufsbezogener Unterricht zajęcia praktyczne
12. Englischunterricht der (nur Singular) zajęcia z angielskiego, lekcje angielskiego
13. Klavierunterricht der (nur Singular) nauka gry na pianinie, zajęcia z gry na pianinie
14. Werken das (nur Singular) szkol. zajęcia praktyczno-techniczne, technika
15. Verkehrsunterricht der (nur Singular) zajęcia z wychowania komunikacyjnego
16. Werkunterricht der (nur Singular) prace ręczne, zajęcia praktyczno-techniczne
17. Physikunterricht der (nur Singular) zajęcia z fizyki, nauka fizyki


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.