zakres - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 07:43

  • Haseł: 58325


1. Bereich der (PL die Bereiche) obszar, zakres, zasięg, obręb, zakres władzy, kompetencja, dziedzina
2. Aufgabenbereich der (nur Singular) zakres zadań, zakres obowiązków, zakres kompetencji
3. Aufgabengebiet das (nur Singular) zakres zadań, zakres obowiązków, zakres kompetencji
4. Ausmaß das (PL die Ausmaße) rozmiar, zakres; Ausmaße wymiary; in großem Ausmaß na wielką skalę
5. Umfang der (PL die Umfänge) rozmiar, zakres, mat. obwód
6. Sachbereich der (PL die Sachbereiche) zakres rzeczowy, zakres zadań
7. Wirkungsbereich der (PL die Wirkungsbereiche) zakres działania, zakres oddziaływania
8. Serviceumfang der (PL die Serviceumfänge) zakres usługi, zakres serwisu
9. abgrenzen czasownik grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt odgraniczać, oddzielać; Pflichten gegeneinander abgrenzen ustalać między sobą zakres obowiązków
10. einschlagen czasownik schlägt ein, schlug ein, hat eingeschlagen wbijać, wybijać, wywalać, trafiać, cieszyć się powodzeniem, wchodzić w zakres, skutkować
11. Lieferungsumfang der (PL die Lieferungsumfänge) zakres dostaw
12. Wellenbereich der (PL die Wellenbereiche) fiz. zakres fal
13. Dienstbereich der (PL die Dienstbereiche) zakres obowiązków
14. Skillbereich der (PL die Skillbereiche) pot. zakres umiejętności
15. Wirkungskreis der (PL die Wirkungskreise) zakres działania, sfera działania
16. Aufgabenfeld das (PL die Aufgabenfelder) obszar zadań, zakres zadań
17. Arbeitsinhalt der (PL die Arbeitsinhalte) zakres zadań
18. Tätigkeitsbereich der (PL die Tätigkeitsbereiche) dziedzina działalności, zakres działalności
19. Geschäftsbereich der (PL die Geschäftsbereiche) zakres działalności, gestia; Minister ohne Geschäftsbereich minister bez teki
20. Machtbereich der (PL die Machtbereiche) zakres władzy, sfera wpływów
21. Kompetenzbereich der (PL die Kompetenzbereiche) zakres kompetencji
22. Einsatzbereich der (PL die Einsatzbereiche) obszar zastosowania, zakres wykorzystania
23. Zuständigkeitsbereich der (nur Singular) zakres kompetencji
24. Pflichtenkreis der (nur Singular) zakres obowiązków
25. Anwendungsbereich der (PL die Anwendungsbereiche) zakres stosowania, obszar stosowania
26. Anwendungsgebiet das (PL die Anwendungsgebiete) obszar zastosowania, zakres stosowania
27. Nennmaßbereich der (PL die Nennmaßbereiche) tech. zakres wymiarów nominalnych
28. Ressort das (PL die Ressorts) zakres kompetencji, resort
29. Geltungsbereich der (PL die Geltungsbereiche) obszar ważności, zakres działania
30. Gebiet das (PL die Gebiete) teren, obszar, terytorium, obręb, przen. dziedzina, zakres, pole, domena


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.