zasady - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 11:37

  • Haseł: 58325


1. Ausgestaltung die (nur Singular) wytyczne, zasady
2. Ordnung die (PL die Ordnungen) porządek, porządkowanie, regulamin, zasady, biol. rząd; in Ordnung! w porządku!; öffentliche Ordnung porządek publiczny; Ordnung halten utrzymywać porządek; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; etwas in Ordnung bringen doprowadzać coś do porządku, porządkować coś; in Ordnung sein być w porządku, być zdrowym; jemanden zur Ordnung rufen przywoływać kogoś do porządku
3. stilwidrig przymiotnik niezgodny stylistycznie, naruszający zasady stylu
4. ordnungshalber przysłówek dla zasady, dla porządku
5. Prinzip das (PL die Prinzipien) zasada; im Prinzip w zasadzie; ein Mann / eine Frau mit Prinzipien mężczyzna/kobieta z zasadami; das tue ich aus Prinzip nicht z zasady tego nie robię
6. Spielregeln PL reguły gry, zasady gry
7. Etikette die (PL die Etiketten, mst Singular) etykieta (zasady wychowania); (PL die Etiketten) etykietka
8. grundsätzlich przymiotnik, przysłówek zasadniczy, zasadniczo, z zasady
9. Rechtsgrundsatz der (PL die Rechtsgrundsätze) prawn. zasada prawna; allgemeine Rechtsgrundsätze powszechne zasady prawne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.