zdolność - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-06 15:34

  • Haseł: 58325


1. Fähigkeit die (PL die Fähigkeiten) zdolność, uzdolnienie
2. Befähigung die (PL die Befähigungen) przygotowanie, zdolność, kwalifikacje
3. Fahrtauglichkeit die (nur Singular) zdolność do jazdy, zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych
4. Anpassungsvermögen das (PL die Anpassungsvermögen) zdolność przystosowawcza, zdolność adaptacyjna
5. Leistungsfähigkeit die (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna, med. wydolność
6. Erkenntnisvermögen das (PL die Erkenntnisvermögen) zdolność poznania, zdolność poznawcza
7. Leistungsvermögen das (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna
8. Lernfähigkeit die (PL die Lernfähigkeiten) pojętność, zdolność uczenia się
9. Strafmündigkeit die (nur Singular) prawn. zdolność do odpowiedzialności karnej
10. Fortpflanzungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność rozrodcza
11. Hörvermögen das (nur Singular) zdolność słyszenia
12. Denkvermögen das (nur Singular) zdolność myślenia
13. Bonität die (PL die Bonitäten) zdolność kredytowa, wypłacalność (firmy)
14. Sehvermögen das (nur Singular) wzrok, zdolność widzenia
15. Erwerbsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do pracy zarobkowej
16. Auffassungsgabe die (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
17. Verarbeitungskapazität die (nur Singular) zdolność przetwórcza
18. Auffassungskraft die (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
19. Auffassungsvermögen das (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
20. Begeisterungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do zachwytu
21. Empfindungsvermögen das (nur Singular) wrażliwość, uczuciowość, zdolność odczuwania
22. Arbeitsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do pracy
23. Diensttauglichkeit die (nur Singular) zdolność do służby wojskowej
24. Kapazität die (PL die Kapazitäten) fiz. pojemność, ekon. wydajność, zdolność produkcyjna; Kapazität eines Kondensators pojemność kondensatora; Kapazität einer Fabrik wydajność fabryki; freie Kapazität niewykorzystana moc produkcyjna
25. Emulgierbarkeit die (nur Singular) chem. zdolność emulgacji
26. Verstand der (nur Singular) rozum, zdolność osądu; den Verstand verlieren tracić rozum
27. Reparaturkapazität die (PL die Reparaturkapazitäten) biol. zdolność naprawcza
28. Anpassungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do przystosowania się
29. Leidensfähigkeit die (nur Singular) zdolność cierpienia
30. Geschäftsfähigkeit die (nur Singular) prawn. zdolność do czynności prawnych


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.