zdolnosc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 17:55

  • Haseł: 58325


1. Fähigkeit die (PL die Fähigkeiten) zdolność, uzdolnienie
2. Befähigung die (PL die Befähigungen) przygotowanie, zdolność, kwalifikacje
3. Fahrtauglichkeit die (nur Singular) zdolność do jazdy, zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych
4. Anpassungsvermögen das (PL die Anpassungsvermögen) zdolność przystosowawcza, zdolność adaptacyjna
5. Leistungsfähigkeit die (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna, med. wydolność
6. Erkenntnisvermögen das (PL die Erkenntnisvermögen) zdolność poznania, zdolność poznawcza
7. Leistungsvermögen das (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna
8. Handlungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do działania, prawn. zdolność do czynności prawnych
9. Lernfähigkeit die (PL die Lernfähigkeiten) pojętność, zdolność uczenia się
10. Strafmündigkeit die (nur Singular) prawn. zdolność do odpowiedzialności karnej
11. Fortpflanzungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność rozrodcza
12. Hörvermögen das (nur Singular) zdolność słyszenia
13. Denkvermögen das (nur Singular) zdolność myślenia
14. Bonität die (PL die Bonitäten) zdolność kredytowa, wypłacalność (firmy)
15. Sehvermögen das (nur Singular) wzrok, zdolność widzenia
16. Erwerbsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do pracy zarobkowej
17. Auffassungsgabe die (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
18. Verarbeitungskapazität die (nur Singular) zdolność przetwórcza
19. Auffassungskraft die (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
20. Auffassungsvermögen das (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
21. Begeisterungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do zachwytu
22. Empfindungsvermögen das (nur Singular) wrażliwość, uczuciowość, zdolność odczuwania
23. Arbeitsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do pracy
24. Diensttauglichkeit die (nur Singular) zdolność do służby wojskowej
25. Kapazität die (PL die Kapazitäten) fiz. pojemność, ekon. wydajność, zdolność produkcyjna; Kapazität eines Kondensators pojemność kondensatora; Kapazität einer Fabrik wydajność fabryki; freie Kapazität niewykorzystana moc produkcyjna
26. Emulgierbarkeit die (nur Singular) chem. zdolność emulgacji
27. Verstand der (nur Singular) rozum, zdolność osądu; den Verstand verlieren tracić rozum
28. Reparaturkapazität die (PL die Reparaturkapazitäten) biol. zdolność naprawcza
29. Anpassungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do przystosowania się
30. Leidensfähigkeit die (nur Singular) zdolność cierpienia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.