Zeit - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 09:42

  • Haseł: 58325


1. Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
2. zeit przysłówek zeit meines Lebens przez całe moje życie, do końca mojego życia
3. Greenwich-Zeit die (nur Singular) czas Greenwich, czas uniwersalny
4. Sturm-und-Drang-Zeit die (nur Singular) lit. okres burzy i naporu
5. bequem przymiotnik, przysłówek wygodny, dogodny, wygodnie, dogodnie; zur bequemer Zeit w dogodnym czasie
6. Unpässlichkeit die (PL die Unpässlichkeiten) niedyspozycja; in letzter Zeit häufen sich seine Unpässlichkeiten ostatnio jest często niedysponowany
7. Spanne die (PL die Spannen) rozpiętość, różnica, przedział, odstęp, marża; ich habe nur noch eine kleine Spanne Zeit mam jeszcze tylko chwilkę
8. vertreiben czasownik vertreibt, vertrieb, hat vertrieben wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas); sich (DAT) die Zeit mit etwas vertreiben spędzać czas na czymś
9. letzte przymiotnik ostatnia (fem. Sg), ostatnie, ostatni (Pl); in letzter Zeit w ostatnim czasie
10. z.Z. skrót od zur Zeit obecnie
11. einige liczebnik, zaimek kilka, kilku, niektórzy, niektóre, pewna, jakaś; nur einige waren noch da pozostało tylko kilka osób; einige Mal kilka razy; in einger Entfernung w pewnej odległości; vor einiger Zeit jakiś czas temu, niedawno
12. seit przyimek, spójnik + DAT od (w znaczeniu czasowym); seit wann? od kiedy?; seit einiger Zeit od pewnego czasu; seit sie den Unfall hatte, fährt sie nicht mehr Auto odkąd miała wypadek, nie prowadzi samochodu
13. absehbar przymiotnik dający się przewidzieć; in absehbarer Zeit wkrótce, niebawem
14. gewinnen czasownik gewinnt, gewann, hat gewonnen wygrywać, zyskiwać, zdobywać, uzyskiwać; einen Prozess gewinnen wygrywać proces; eine Schlacht gewinnen wygrywać bitwę; an Bedeutung gewinnen zyskiwać na znaczeniu; Einfluss gewinnen zdobywać wpływy; Zeit gewinnen zyskiwać na czasie die Überzeugung gewinnen nabierać przekonania
15. messen czasownik misst, maß, hat gemessen mierzyć; die Zeit messen mierzyć czas; drei Meter messen mierzyć trzy metry
16. rumkriegen czasownik kriegt rum, kriegte rum, hat rumgekriegt pot. namawiać, nakłaniać, przetrwać; die Zeit rumkriegen pot. spędzać czas
17. Wettlauf der (PL die Wettläufe) wyścig; ein Wettlauf mit der Zeit wyścig z czasem
18. besinnlich przymiotnik nastrojowy, refleksyjny; eine besinnliche Zeit czas zadumy
19. Lauf der (PL die Läufe) także sport bieg, bieżnik, lufa, muz. pasaż; Lauf der Ereignisse bieg wypadków; Lauf des Flusses bieg rzeki; im Laufe der Jahre/Zeit z biegiem lat/czasu; einer Sache (DAT) freien Lauf lassen dać upust czemuś
20. unbestimmt przymiotnik mglisty, nieokreślony; auf unbestimmte Zeit na czas nieokreślony; der unbestimmte Artikel rodzajnik nieokreślony
21. wenig przymiotnik, przysłówek, zaimek mały, mało; zu wenig za mało; wenig Zeit mało czasu; ein wenig trochę, troszkę
22. gewöhnlich przymiotnik, przysłówek zwykły, zwyczajny, pospolity, ordynarny, zwykle, zwyczajnie, zazwyczaj; wie gewöhnlich jak zwykle; zur gewöhnlichen Zeit o zwykłej porze
23. geraum przymiotnik dłuższy; seit geraumer Zeit od dłuższego czasu
24. Geist der (PL die Geister) duch, upiór, widmo, umysł, intelekt (osoba); ein großer Geist wybitny umysł; der Heilige Geist rel. Duch Święty; (nur Singular) duch; im Geist w duchu, po myśli; der Geist der Zeit duch czasu, duch epoki; (PL die Geiste) spirytus (owocowy)
25. wegdenken czasownik denkt weg, dachte weg, hat weggedacht; sich wegdenken wyobrażać sobie, że czegoś nie ma; das Internet ist aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken nie można wyobrazić sobie naszych czasów bez Internetu
26. jüngste przymiotnik najmłodsza, najmłodsze; in jüngste Zeit niedawno
27. vergeuden czasownik vergeudet, vergeudete, hat vergeudet marnotrawić, marnować, trwonić; Geld/Zeit vergeuden trwonić pieniądze / tracić czas
28. benennen czasownik benennt, benannte, hat benannt nazywać, nadawać nazwę, mat. mianować, oznaczać Ort und Zeit miejsce i czas
29. Inanspruchnahme die (PL die Inanspruchnahme) wykorzystanie, wyzyskanie, korzystanie, użytkowanie, tech. obciążenie; die Inanspruchnahme der Zeit zabieranie czasu; die Inanspruchnahme von Einrichtungen użytkowanie obiektów
30. kein zaimek żaden; ich habe keine Zeit nie mam czasu; kein Wort ani słowa


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.