ZMIENIĆ - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-04 14:39

  • Haseł: 58325


1. verändern czasownik verändert, veränderte, hat verändert zmieniać, przekształcać; sich verändern zmieniać się
2. wandeln czasownik wandelt, wandelte, hat gewandelt zmieniać; sich wandeln zmieniać się; sich in etwas wandeln (AKK) przemieniać się w coś
3. wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro
4. abwandeln czasownik wandelt ab, wandelte ab, hat abgewandelt zmieniać, jęz. odmieniać
5. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
6. mausern czasownik mausert, mauserte, hat gemausert pierzyć się; sich mausern pot. zmieniać się na korzyść
7. abänderbar przymiotnik dający się zmienić, zmieniający się, zmienny
8. abändern czasownik ändert ab, änderte ab, hat abgeändert zmieniać, odmieniać, modyfikować, przekształcać
9. abwechseln czasownik wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt zmieniać, urozmaicać; sich mit jemandem abwechseln zmieniać się z kimś; sich bei der Arbeit abwechseln zmieniać się przy pracy
10. umleiten czasownik leitet um, leitete um, hat umgeleitet kierować inną trasą, przekierowywać, zmieniać bieg
11. abweichen czasownik weicht ab, wich ab, ist abgewichen różnić się, zbaczać, zmieniać kierunek; vom Thema abweichen odbiegać od tematu
12. umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
13. abdrehen czasownik dreht ab, drehte ab, hat abgedreht zakręcać (gaz), wyłączać, kręcić (film, scenę); (ist abgedreht) zmieniać kurs (statek, samolot)
14. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
15. verfärben czasownik verfärbt, verfärbte, hat verfärbt; sich verfärben zmieniać barwę, linieć
16. umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
17. umdekorieren czasownik dekoriert um, dekorierte um, hat umdekoriert dekorować na nowo, zmieniać dekorację
18. mutieren czasownik mutiert, mutierte, hat mutiert mutować, podlegać mutacji, med. przechodzić mutację, zmieniać się zu etwas w coś
19. umsteuern czasownik steuert um, steuerte um, hat umgesteuert także przen. zmieniać kurs
20. ablösen czasownik löst ab, löste ab, hat abgelöst oddzielać, odłączać, odrywać, luzować, zmieniać, zastępować, wycofywać się; sich ablösen odłączać się, odpadać, odchodzić, luzować się, następować po sobie
21. entschließen czasownik entschließt, entschloss, hat entschlossen; sich entschließen decydować się; sich anders entschließen podejmować inną decyzję, zmieniać zdanie
22. variieren czasownik variiert, variierte, hat variiert zmieniać, odmieniać, urozmaicać, zmieniać się
23. ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
24. abfälschen czasownik fälscht ab, fälschte ab, hat abgefälscht sport zmieniać kierunek, zmieniać tor lotu den Ball piłki
25. umbuchen czasownik bucht um, buchte um, hat umgebucht przeksięgować, zmieniać rezerwację, pot. przebukować
26. umdenken czasownik denkt um, dachte um, hat umgedacht zmieniać zdanie, zmieniać stanowisko, zmieniać tok myślenia
27. umwenden czasownik wendet um, wandte um, hat umgewandt obracać, odwracać, zmieniać kierunek; sich umwenden oglądać się
28. umentscheiden czasownik entscheidet um, entschied um, hat umentschieden; sich umentscheiden zmieniać swoją decyzję
29. umfunktionieren czasownik funktioniert um, funktionierte um, hat umfunktioniert zmieniać funkcję, zmieniać przeznaczenie etwas czegoś
30. umfirmieren czasownik firmiert um, firmierte um, hat umfirmiert zmieniać markę, zmieniać nazwę firmy, zmieniać status firmy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.