zuruck - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-03 12:59

  • Haseł: 58325


1. zurück przysłówek z powrotem, wstecz
2. zurückverfolgen czasownik verfolgt zurück, verfolgte zurück, hat zurückverfolgt śledzić eine Entwicklung von etwas rozwój czegoś
3. zurückstecken czasownik steckt zurück, steckte zurück, hat zurückgesteckt chować z powrotem etwas in das Portmonee coś do portmonetki, przestawiać do tyłu, ustępować, ograniczać się
4. zurückbekommen czasownik bekommt zurück, bekam zurück, hat zurückbekommen dostawać z powrotem, otrzymywać z powrotem
5. zurückbilden czasownik bildet zurück, bildete zurück, hat zurückgebildet; sich zurückbilden med. ustępować, cofać się, zanikać
6. zurückblicken czasownik blickt zurück, blickte zurück, hat zurückgeblickt spoglądać wstecz (w przeszłość)
7. zurückbringen czasownik bringt zurück, brachte zurück, hat zurückgebracht odnosić (z powrotem)
8. zurückdenken czasownik denkt zurück, dachte zurück, hat zurückgedacht cofać się myślami, przenosić się myślami wstecz an etwas do czegoś
9. zurückdrängen czasownik drängt zurück, drängte zurück, hat zurückgedrängt odpychać, odpierać, odrzucać; Gefühle zurückdrängen powściągać uczucia
10. zurückdrehen czasownik dreht zurück, drehte zurück, hat zurückgedreht odkręcać, cofać; den Zeiger zurückdrehen cofać wskazówkę; das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen chcieć cofnąć bieg historii
11. zurückerinnern czasownik erinnert zurück, erinnerte zurück, hat zurückerinnert; sich zurückerinnern przypominać sobie, wracać pamięcią an jemanden/etwas do kogoś/czegoś
12. zurückfahren czasownik fährt zurück, fuhr zurück, ist zurückgefahren jechać z powrotem, odskakiwać, wzdrygać się; (hat zurückgefahren) odwozić kogoś
13. zurückfallen czasownik fällt zurück, fiel zurück, ist zurückgefallen upadać na wznak, prawn. przypadać ponownie; in alte Gewohnheiten zurückfallen popadać z powrotem w dawne nawyki
14. zurückfinden czasownik findet zurück, fand zurück, hat zurückgefunden powracać
15. zurückfliegen czasownik fliegt zurück, flog zurück, ist zurückgeflogen lecieć z powrotem, wracać samolotem
16. zurückfordern czasownik fordert zurück, forderte zurück, hat zurückgefordert żądać zwrotu, domagać się zwrotu
17. zurückfragen czasownik fragt zurück, fragte zurück, hat zurückgefragt odpowiadać pytaniem
18. zurückführen czasownik führt zurück, führte zurück, hat zurückgeführt odprowadzać; jemanden nach Hause zurückführen odprowadzać kogoś do domu; auf etwas zurückzuführen sein dawać się czymś wyjaśnić
19. zurückgeben czasownik gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben oddawać, zwracać
20. zurückgehen czasownik geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen wracać
21. zurückgewinnen czasownik gewinnt zurück, gewann zurück, hat zurückgewonnen odzyskiwać, odbierać
22. zurückgreifen czasownik greift zurück, griff zurück, hat zurückgegriffen przen. sięgać, cofać się auf die Vergangenheit do przeszłości
23. zurückhalten czasownik hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten powstrzymywać; sich zurückhalten powstrzymywać się, zachowywać się z rezerwą
24. zurückkehren czasownik kehrt zurück, kehrte zurück, ist zurückgekehrt powracać, wracać, wracać się; mit leeren Händen zurückkehren wracać z pustymi rękami
25. zurückkommen czasownik kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen wracać, powracać
26. zurücklassen czasownik lässt zurück, ließ zurück, hat zurückgelassen zostawiać
27. zurücklaufen czasownik läuft zurück, lief zurück, ist zurückgelaufen biec z powrotem
28. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
29. zurücklehnen czasownik lehnt zurück, lehnte zurück, hat zurückgelehnt; sich zurücklehnen przechylać się w tył, opierać się
30. zurücknehmen czasownik nimmt zurück, nahm zurück, hat zurückgenommen zabierać, odbierać, dementować


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.