Instrukcja pobierania i instalacji bazy wyrazów
Komputerowego Słownika Niemiecko-Polskiego


1. Uwaga
Pobierając Słownik, wraz z nim otrzymujesz bazę wyrazów, w jaką był zaopatrzony w momencie opublikowania nowej wersji. Dodatkowo możesz pobrać wszystkie wyrazy, które zostały od tego czasu dodane do bazy, za pomocą przycisku Aktualizuj w oknie programu.
Pobieranie bazy w postaci archiwum pod adresem www.depl.pl/wyrazy.zip jest konieczne tylko, jeśli "coś" się przydarzy w toku aktualizacji automatycznej oraz zalecane, jeśli chcesz mieć wersję bazy z poprawionymi wszystkimi znalezionymi błędami (co nie jest możliwe za pomocą aktualizacji automatycznej).

2. Pobieranie bazy wyrazów
Po wejściu na stronę domową www.depl.pl klikamy "Ściągnij pliki z aktualną bazą wyrazów" u dołu strony. Wybieramy opcję "Zapisz", a w oknie dialogowym ustalamy lokalizację, w jakiej zostanie zapisane archiwum - sugeruję pulpit lub jakieś inne łatwo dostępne miejsce:


3. Depakowanie plików do folderu programu za pomocą aplikacji Kreator wyodrębniania folderów zip (domyślny program dla plików *.zip systemu Windows XP)
Po ściągnięciu pliku wyrazy.zip klikamy pojedynczo/podwójnie (w zalezności od ustawień systemu) jego ikonę w celu otwarcia. W nowym oknie wybieramy polecenie wyodrębnij wszystkie pliki. W oknie, które się otworzy, wybieramy DalejWybieramy ścieżkę folderu, do którego będziemy depakować pliki - tam, gdzie zainstalowany jest Słownik. Domyślnie jest to c:\Program Files\NiemPol. Taką ścieżkę wpisujemy, chyba że zmieniłeś ją podczas instalacji. Potwierdzeniem tego, że wskazaliśmy prawidłowy katalog, jest komunikat z pytaniem, czy chcemy zastąpić pliki. Wybieramy przycisk Tak na wszystkie.
Po zdepakowaniu plików program wyświetli kolejne okno, w którym odznaczamy opcję podglądu wyodrębnionych plików (nie jest to nam do niczego potrzebne) i klikamy Zakończ.
I to koniec naszej pracy - Słownik będzie dysponował w tym momencie bieżącą, spójną bazą wyrazów - bez powtórzeń i z usuniętymi wszystkimi znalezionymi dotychczas błędami.


4. Depakowanie plików za pomocą programu Winzip
Pliki można też zdekompresować popularnym pakerem - WinZipem. W najnowszej wersji proces ten wygląda następująco. Klikamy pojedynczo/podwójnie (w zalezności od ustawień systemu) ikonę pliku w celu otwarcia. Klikamy Use Evaluation Version w oknie Winzipa, a w następnym oknie - nie zaznaczając żadnego pliku - klikamy przycisk Extract
W nowym oknie wpisujemy odpowiednią ścieżkę dostępu - domyślnie c:\Program Files\NiemPol - i klikamy Extract
Potwierdzeniem prawidłowo wpisanej ścieżki dostępu będzie poniższe okienko - wybieramy Yes to all.
I to jest koniec - program będzie dysponował najświeższą, spójną i pozbawioną powtórzeń bazą wyrazów, czego nie mogę w 100% zapewnić przy aktualizowaniu automatycznym.