hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
12407. Aufrührer ;
Dodane 2018-05-26 15:20:48 przez: Puzon
Skomentuj
12406. Das Gemetzel das (nur Singular) Masakra ;
Dodane 2018-05-25 00:10:19 przez:
uzupełnione przy okazji, ale hasło było w bazie, a Duden podaje liczbnę mnogą
Skomentuj
12405. histrionisch przymiotnik/przysłówek mit narzisstischen und histrionischen Anteilen; mit narzisstischen und histrionischen Anteilen
Dodane 2018-05-24 11:52:58 przez: Dorota
Skomentuj
12404. Die Ulme ;
Dodane 2018-05-23 22:56:13 przez:
hasło w bazie
Skomentuj
12403. Musi ;
Dodane 2018-05-23 11:26:08 przez:
Skomentuj
12402. nachstehen czasownik steht nach, stand nach, ist nachgestanden ;
Dodane 2018-05-22 23:00:21 przez:
Skomentuj
12401. durchbetteln czasownik bettelt durch, bettelte durch, hat durchgebettelt obskoczyć na żebrach (żebraniu); Er hat die ganze Gegend durchbettelt Obskoczył żebrząc całą okolicę.
Dodane 2018-05-22 22:15:06 przez: kristof
Skomentuj
12400. nassauern czasownik nassauert, nassauerte, hat genassauert żyć na cudzy koszt, pasożytować, doić kogoś z pieniędzy;
Dodane 2018-05-22 21:59:50 przez: kristof
Skomentuj
12399. Gasse die (PL die Gassen) zaułek;
Dodane 2018-05-22 13:40:31 przez:
Skomentuj
12398. nachtrauern czasownik nachtrauet, trauete nach, hat nachgetraut ;
Dodane 2018-05-22 10:52:13 przez:
Skomentuj
12397. bestimmt przymiotnik/przysłówek przeznaczony; die zur Wiederverwendung nicht bestimmt ist która nie jest przeznaczona do ponownego użycia
Dodane 2018-05-20 19:11:49 przez: kristof
Skomentuj
12396. überwältigt ;
Dodane 2018-05-20 17:52:54 przez: Puzon
Skomentuj
12395. der Schurz (PL die die Schurze) fartuch (poprawiona błędnie podana liczba mnoga);
Dodane 2018-05-20 16:03:19 przez:
Skomentuj
12394. Kreditorenbuchhaltung ;
Dodane 2018-05-20 14:41:57 przez: Puzon
Skomentuj
12393. Rattenrennen ;
Dodane 2018-05-20 14:41:39 przez: Puzon
Skomentuj
12392. kundmachen ;
Dodane 2018-05-20 14:41:18 przez: Puzon
Skomentuj
12391. Falz ;
Dodane 2018-05-20 14:40:56 przez: Puzon
Skomentuj
12390. Anschlagpuffer ;
Dodane 2018-05-20 14:40:28 przez: Puzon
Skomentuj
12389. Hexengebräu ;
Dodane 2018-05-20 14:39:56 przez: Puzon
Skomentuj
12388. Netzabdeckung ;
Dodane 2018-05-20 14:39:30 przez: Puzon
Skomentuj
12387. Gefechtstand ;
Dodane 2018-05-20 14:39:07 przez: Puzon
Skomentuj
12386. Natriumchlorid ;
Dodane 2018-05-20 12:35:34 przez: Puzon
Skomentuj
12385. Peroxid ;
Dodane 2018-05-20 12:30:21 przez: Puzon
Skomentuj
12384. Zeiterfassung ;
Dodane 2018-05-20 12:10:56 przez: Puzon
Skomentuj
12383. gesichtslos ;
Dodane 2018-05-19 23:02:08 przez: Puzon
Skomentuj
12382. Ross ; Plural: die Rosse und Rösser
Dodane 2018-05-19 21:29:08 przez: Puzon
Skomentuj
12381. hinausschaffen czasownik schafft hinaus, schuf hinaus, hat hinausgeschaffen wydostać się;
Dodane 2018-05-19 19:59:38 przez: kristof
Skomentuj
12380. Einwegbecher der (PL die Einwegbecher) jednorazowy kubek;
Dodane 2018-05-19 19:49:21 przez: kristof
Skomentuj
12379. Schwarzlicht ;
Dodane 2018-05-19 19:23:46 przez: Puzon
Skomentuj
12378. Güllegrube ;
Dodane 2018-05-19 11:08:37 przez: Puzon
Skomentuj
12377. Perchlorate ;
Dodane 2018-05-17 21:19:53 przez: Puzon
Skomentuj
12376. Kaliumperchlorat ;
Dodane 2018-05-17 21:18:06 przez: Puzon
Skomentuj
12375. präpositional przymiotnik/przysłówek przyimkowy;
Dodane 2018-05-17 21:02:53 przez: kristof
Skomentuj
12374. Kontaktverbot ;
Dodane 2018-05-17 19:45:37 przez: Puzon
Skomentuj
12373. stumpf einschlagende Tür ;
Dodane 2018-05-17 12:47:01 przez:
dodana częściej używana forma
Skomentuj
12372. stumpfeinschlagend ;
Dodane 2018-05-17 12:39:35 przez:
Skomentuj
12371. behorchen czasownik behorcht, behorchte, hat gebehorcht podsłuchiwać;
Dodane 2018-05-17 11:51:58 przez: xzavisza
Skomentuj
12370. Rundfunkbeitrag ;
Dodane 2018-05-16 22:11:38 przez: Puzon
Skomentuj
12369. elektrisieren czasownik elektrisiert, elektrisierte, hat geelektrisiert elektryzować;
Dodane 2018-05-15 22:13:16 przez: pl.pl
Skomentuj
12368. zurückbeordern czasownik beordert zurück , beordete zurück, hat zurückbeordert wycofać z powrotem, nakazać powrót; Kurz zuvor hatte bereits Südafrika seinen Botschafter in Israel zurückbeordert.
Dodane 2018-05-15 00:16:07 przez: kristof
Skomentuj
12367. überschäumend przymiotnik/przysłówek bujnie;
Dodane 2018-05-13 16:53:13 przez: marek kryniewski
Skomentuj
12366. einverleiben czasownik verleibt ein, verleibte ein, hat eingeverleibt ; (...) Nein, eigentlich nicht, es verleibt sich alles ein, was je geschrieben wurde, und speichert die Spuren meiner Suche.
Dodane 2018-05-13 13:26:25 przez:
Skomentuj
12365. Starren das (PL die Starren) ; (...) mittlerweile kritisieren Sie die Vereinsamung, die pernamentes Starren auf das Smartphone mit sich bringt
Dodane 2018-05-13 13:01:46 przez:
rzeczownik odczasownikowy utworzony od "starren"
Skomentuj
12364. redigieren czasownik redigiert, redigierte, hat geredigiert redagować; Man kann redigieren, retuschieren, nicht nur die Messages, sondern auch sein Gesicht, seinen Körper
Dodane 2018-05-13 12:31:26 przez:
Skomentuj
12363. Erheiterung ;
Dodane 2018-05-13 09:11:52 przez: Puzon
Skomentuj
12362. Sherpa ; „Ostvolk“
Dodane 2018-05-13 08:51:56 przez: Puzon
Skomentuj
12361. Gipfelplateau ;
Dodane 2018-05-13 08:46:29 przez: Puzon
Skomentuj
12360. Ateminsuffizienz ;
Dodane 2018-05-12 19:07:20 przez: Puzon
Skomentuj
12359. Klientel die/das (PL die Klientelen) klientela; Denn das Klientel der Flüchtlinge habe sich verändert, sagt er.
Dodane 2018-05-12 11:40:19 przez: kristof
Skomentuj
12358. quittieren czasownik quittiert, quittierte, hat quittiert zwalniać się zpracy; Job quittieren rezygnować z pracy
Dodane 2018-05-12 11:34:47 przez: kristof
Skomentuj
12357. Gartengrundstück ;
Dodane 2018-05-10 19:30:29 przez: Puzon
Skomentuj
12356. Wagenführer ;
Dodane 2018-05-10 19:30:02 przez: Puzon
Skomentuj
12355. Materialermüdung ;
Dodane 2018-05-10 19:29:26 przez: Puzon
Skomentuj
12354. Beitragsvorenthaltung ;
Dodane 2018-05-10 19:29:02 przez: Puzon
Skomentuj
12353. Besitzvorenthaltung ;
Dodane 2018-05-10 19:27:38 przez: Puzon
Skomentuj
12352. Mandatsreferenz ;
Dodane 2018-05-10 19:27:16 przez: Puzon
Skomentuj
12351. Palettenkasten ;
Dodane 2018-05-10 19:26:54 przez: Puzon
Skomentuj
12350. Unbefleckte Empfängnis ;
Dodane 2018-05-10 19:26:33 przez: Puzon
Skomentuj
12349. Haftbarmachung ;
Dodane 2018-05-10 19:25:22 przez: Puzon
Skomentuj
12348. Schadenereignis ;
Dodane 2018-05-10 19:25:00 przez: Puzon
Skomentuj
12347. Inkassogebühr ;
Dodane 2018-05-10 19:24:39 przez: Puzon
Skomentuj
12346. Erfolgsprämie ;
Dodane 2018-05-10 19:24:18 przez: Puzon
Skomentuj
12345. Förderverein ;
Dodane 2018-05-10 19:23:54 przez: Puzon
Skomentuj
12344. Gemeinnützigkeit ;
Dodane 2018-05-10 19:23:33 przez: Puzon
Skomentuj
12343. Verfasstheit die (PL die Verfasstheiten) ;
Dodane 2018-05-10 16:02:41 przez: Ania
Skomentuj
12342. Protz der (PL die Protze) bufon;
Dodane 2018-05-10 13:52:05 przez: kristof
Skomentuj
12341. ab und zu przymiotnik/przysłówek czasem; ab und zu mal gehen czasem chodzić (gdzieś)
Dodane 2018-05-10 10:20:55 przez:
Skomentuj
12340. Kürbisquiche (PL die Kürbisquiche) ; gastronomia
Dodane 2018-05-09 18:28:59 przez: Megi
Skomentuj
12339. Streufahrzeug der (PL die Streufahrzeuge) Pług śnieżny;
Dodane 2018-05-09 13:52:32 przez:
Skomentuj
12338. . czasownik Pojawiać się, wyskakiwać; Właśnie mi coś wyskoczyło nie mogę jednak się z tobą spotkać
Dodane 2018-05-09 08:16:04 przez:
(dazwischenkommen)
Skomentuj
12337. Deportation ;
Dodane 2018-05-07 21:32:35 przez: Puzon
Skomentuj
12336. Heranwachsende der (PL die Heranwachsenden) ;
Dodane 2018-05-07 15:14:10 przez:
Skomentuj
12335. Nachbeben ;
Dodane 2018-05-06 21:45:42 przez: Puzon
Skomentuj
12334. überreagieren ;
Dodane 2018-05-06 19:04:50 przez: Puzon
Skomentuj
12333. Immobilienenunternehmen ;
Dodane 2018-05-06 15:38:23 przez: Puzon
Skomentuj
12332. Immobilienentwickler ;
Dodane 2018-05-06 15:37:43 przez: Puzon
Skomentuj
12331. Hitlergruß ;
Dodane 2018-05-06 09:53:29 przez: Puzon
Skomentuj
12330. Freifahrtschein ;
Dodane 2018-05-06 09:52:39 przez: Puzon
Skomentuj
12329. Protestkundgebung ;
Dodane 2018-05-05 20:37:38 przez: Puzon
Skomentuj
12328. Flussbild ;
Dodane 2018-05-05 09:15:29 przez: Puzon
Skomentuj
Starsze propozycje