hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
13066. Oberstaatsanwalt ;
Dodane 2018-11-12 18:40:05 przez: Puzon
Skomentuj
13065. Baumkronenpfad ;
Dodane 2018-11-12 16:59:20 przez: Puzon
Skomentuj
13064. Baumwipfelpfad ;
Dodane 2018-11-12 16:59:06 przez: Puzon
Skomentuj
13063. Baumkronenweg ;
Dodane 2018-11-12 16:58:51 przez: Puzon
Skomentuj
13062. Waldwipfelweg ;
Dodane 2018-11-12 16:58:34 przez: Puzon
Skomentuj
13061. Gliazelle die (PL die Gliazellen) Komórka glejowa;
Dodane 2018-11-12 13:11:51 przez: Zuza
Skomentuj
13060. Verknöcherung die (PL die Verknöcherung) Skostnienie, skostniałość;
Dodane 2018-11-12 12:00:36 przez: Zuza
Skomentuj

Komentarze:
Plural - die Verknöcherungen*
Skomentował(a): Zuza, 2018-11-12 13:13:25
13059. köcheln ;
Dodane 2018-11-12 11:45:42 przez: Puzon
Skomentuj
13058. Mittsechziger ;
Dodane 2018-11-12 09:13:01 przez: Puzon
Skomentuj
13057. zeihen ;
Dodane 2018-11-11 21:29:34 przez: Puzon
Skomentuj
13056. Leibeigener ;
Dodane 2018-11-11 19:25:16 przez: Puzon
(Leibeigene)
Skomentuj
13055. Stammform ;
Dodane 2018-11-11 16:28:06 przez: Puzon
Skomentuj
13054. Säkularjahr ;
Dodane 2018-11-11 11:32:57 przez: Puzon
Skomentuj
13053. Jah­res­an­ga­be ;
Dodane 2018-11-11 11:26:18 przez: Puzon
Skomentuj
13052. Jahreszahl ;
Dodane 2018-11-11 11:19:18 przez: Puzon
Skomentuj
13051. Metallurg (PL die Metallurg) ;
Dodane 2018-11-11 01:17:09 przez:
Skomentuj
13050. depravieren ;
Dodane 2018-11-10 18:44:39 przez: Puzon
Skomentuj
13049. vertrinken czasownik vertrinkt, vertrank, hat vertrunken przepić, utopić w kieliszku (zmartwienie);
Dodane 2018-11-09 21:28:12 przez: kristof
Skomentuj
13048. Viehknecht der (PL die Viehknechte) pastuch;
Dodane 2018-11-09 21:19:55 przez: kristof
bardzo rzadkie we współczesnym niemieckim
Skomentuj

Komentarze:
reczywiście, pastuch nie jest słowem współczesnym w każdym języku, znalałem to słowo w duden.de przy objaśnieniu" das Fell versaufen"
Skomentował(a): kristof, 2018-11-11 22:12:14
Tylko że to jest totalny archaizm, prawie obecnie nieużywany - świadczy o tym równiez człon "Knecht". Taki "Hirte" występuje w wynikach google jakieś 10 tys. razy częściej.
Skomentował(a): autor, 2018-11-12 00:11:00
13047. versaufen czasownik versäuft, versoff, hat versoffen przepić;
Dodane 2018-11-09 21:10:33 przez: kristof
Skomentuj
13046. akquirieren pozyskiwać klientów;
Dodane 2018-11-09 20:35:24 przez: kristof
Skomentuj
13045. schlecht möglich przymiotnik/przysłówek (to) niemożliwe;
Dodane 2018-11-09 20:31:16 przez: kristof
Skomentuj
13044. nicht erst przymiotnik/przysłówek nawet; Zu vielen Gesprächen wird sie deswegen gar nicht erst eingeladen. nie jest nawet zapraszana
Dodane 2018-11-09 20:01:47 przez: kristof
Skomentuj
13043. Genitalbereich der (PL die Genitalbereiche) okolica łonowa, o. intymna;
Dodane 2018-11-09 11:50:03 przez: kristof
Skomentuj
13042. Hefepilz der (PL die Hefepilzen) drożdżak;
Dodane 2018-11-09 11:19:14 przez: kristof
Skomentuj
13041. ausschwärmen czasownik ausschwärmt, aschwärmte aus, hat ausgeschwärmt ;
Dodane 2018-11-09 01:36:56 przez:
Skomentuj
13040. Pommerland das (PL die Pommerland) Pomoze zachodnie;
Dodane 2018-11-09 00:42:03 przez:
Skomentuj
13039. mithören czasownik mithört, hört mit hat mitgehört slyszec,podsluchiwac;
Dodane 2018-11-09 00:24:35 przez:
Skomentuj
13038. Steuerrechnung ;
Dodane 2018-11-08 20:35:37 przez: Puzon
Skomentuj
13037. Fernsprechbuch ;
Dodane 2018-11-08 19:19:27 przez: Puzon
Skomentuj
13036. Donnerstagmorgen der (PL die Donnerstagmorgen) czwartkowy (po)ranek;
Dodane 2018-11-08 12:56:56 przez: kristof
Skomentuj
13035. Brusttasche die (PL die Brusttaschen) brustasza, kieszonka piersiowa;
Dodane 2018-11-08 10:50:01 przez: kristof
Skomentuj
13034. Klatsche die (PL die Klatschen) packa na muchy; eine richtige Klatsche bekommen dostać porządne lanie (sport.)
Dodane 2018-11-08 10:03:15 przez: kristof
Skomentuj
13033. Sammelbogen ;
Dodane 2018-11-07 19:00:07 przez: Puzon
Skomentuj
13032. Arschbacke ;
Dodane 2018-11-06 20:18:44 przez: Puzon
Skomentuj
13031. sich erhalten czasownik sich erhält, sich erhielt, hat sich erhalten utrzymywać się; In ihm kann sich ein Reservoir von Erregern stetig oder zumindest über längere Zeit erhalten, ohne dass der Wirt hierdurch beeinträchtigt wird. Może w nim stale lub przynajmniej przez dłuższy czas utrzymywać się środowisko zarazków ...
Dodane 2018-11-06 20:11:16 przez: kristof
Skomentuj
13030. Plauze ;
Dodane 2018-11-04 20:20:58 przez: Puzon
Skomentuj
13029. wägen czasownik wägt, wog, hat gewogen ważyć ; mit einer Waage etwas wägen ważyć coś na wadze
Dodane 2018-11-04 19:54:13 przez: kristof
Skomentuj

Komentarze:
poprawka konjugacji
Skomentował(a): , 2018-11-04 19:55:35
13028. Vorhofflimmern das (PL die Vorhofflimmern) migotanie przedsionków;
Dodane 2018-11-04 19:21:05 przez: kristof
Skomentuj
13027. einschläfern ;
Dodane 2018-11-04 19:06:43 przez: Puzon
Skomentuj
13026. Plaque die (PL die Plaques) płytka; kleine Blut-Plaques małe płytki krwi
Dodane 2018-11-04 18:44:51 przez: kristof
Skomentuj
13025. Fels der (PL die Felsen) ; GENITIV des Fels, Felses
Dodane 2018-11-04 10:57:59 przez: Puzon
Skomentuj
13024. Büßergewand ;
Dodane 2018-11-03 19:46:20 przez: Puzon
Skomentuj
13023. Einiger der (PL die Einiger) ;
Dodane 2018-11-03 18:44:06 przez: Puzon
Skomentuj
13022. Grundstock ;
Dodane 2018-11-03 18:31:36 przez: Puzon
Skomentuj
13021. Fußstapfen der (PL die Fußstapfen) ;
Dodane 2018-11-03 18:29:15 przez: Puzon
Skomentuj
13020. Chroniker ;
Dodane 2018-11-03 15:54:19 przez: Puzon
Skomentuj
13019. Geschichtsschreiber ;
Dodane 2018-11-03 15:52:45 przez: Puzon
Skomentuj
13018. flektiert przymiotnik/przysłówek fleksyjny;
Dodane 2018-11-03 08:46:42 przez: kristof
(flektierend)
Skomentuj

Komentarze:
Substantive, die ein flektiertes Adjektiv enthalten, unflektiert = nicht flektiert -to przykłady jakie napotkałem
Skomentował(a): kristof, 2018-11-04 20:05:59
Jakoś mi imiesłów bierny tu kompletnie nie pasuje. "Flektiert" to "odmieniony", nie "odmienny/odmieniający się". Zresztą "fleksyjny" raczej nie jest synonimem do "odmienny" - to trochę bardziej skomplikowane.
Skomentował(a): autor, 2018-11-08 11:51:38
13017. Beschäftigungsumfang der (PL die Beschäftigungsumfangen) Skala zatrudnienia;
Dodane 2018-11-02 22:25:16 przez:
Skomentuj
13016. Frühstück ;
Dodane 2018-11-02 21:18:33 przez:
hasło w bazie
Skomentuj
13015. v.l.n.r od lewej do prawej [von links nach rechts];
Dodane 2018-11-02 20:52:34 przez:
Skomentuj
13014. rückfällig przymiotnik/przysłówek skłonny do recydywy;
Dodane 2018-11-02 08:57:29 przez: kristof
Skomentuj
13013. Kirschenstein der (PL die Kirschensteine) pestka wiśni;
Dodane 2018-11-02 08:16:24 przez: kristof
(Kirschkern)
Skomentuj
13012. hüllenlos przymiotnik/przysłówek nagi, goły, bez okrycia; Die hübsche Brünette zeigt sich hüllenlos.
Dodane 2018-11-02 08:00:55 przez: kristof
Skomentuj
13011. bestialisch przymiotnik/przysłówek bestialski; auf bestialische Weise w bestialski sposób
Dodane 2018-11-02 07:30:34 przez: kristof
Skomentuj
13010. allem Anschein zum Trotz ;
Dodane 2018-11-01 20:54:54 przez: Puzon
Skomentuj
13009. Saarland das (nur Singular) Saara;
Dodane 2018-11-01 19:25:54 przez: kristof
Skomentuj
13008. Mecklenburg-Vorpommern das (nur Singular) Meklenburgia-Pomorze Przednie; Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land in Deutschland Meklenburgia-Pomorze Przednie jest krajem związkowym w Niemczech
Dodane 2018-11-01 19:19:18 przez: kristof
Skomentuj
13007. Asylbewerberheim ;
Dodane 2018-11-01 17:47:30 przez: Puzon
Skomentuj
13006. Durchführungsverordnung ;
Dodane 2018-11-01 17:37:26 przez: Puzon
Skomentuj
13005. Oberland das (nur Singular) Kraj wysoko położony, kraj górzysty, hist. Prusy górne;
Dodane 2018-11-01 02:00:30 przez:
Skomentuj
13004. droben przymiotnik/przysłówek tam, na górze, w górze,;
Dodane 2018-11-01 01:45:47 przez:
Skomentuj
13003. Papierschredder ;
Dodane 2018-10-31 19:59:12 przez: Puzon
Skomentuj
13002. Leibstandarte ;
Dodane 2018-10-31 19:58:27 przez: Puzon
to samo, co ze "Stabswache"
Skomentuj

Komentarze:
elitarna przyboczna straż Adolfa Hitlera
Skomentował(a): , 2018-11-01 11:53:58
... i jeszcze bardziej w tym przypadku
Skomentował(a): autor, 2018-11-01 15:21:52
13001. Stabswache ;
Dodane 2018-10-31 19:58:02 przez: Puzon
to nazwa własna, nie mająca szerszego desygnatu np. w obszarze wojskowości - raczej hasło do encyklopedii
Skomentuj

Komentarze:
Warta sztabowa - przyboczna straż Adolfa Hitlera
Skomentował(a): , 2018-11-01 11:48:56
no właśnie o to mi chodzi
Skomentował(a): autor, 2018-11-01 15:19:56
13000. Umschalttaste ;
Dodane 2018-10-31 19:55:31 przez: Puzon
Skomentuj
12999. Lesezeichenleiste ;
Dodane 2018-10-30 21:33:15 przez: Puzon
Skomentuj
12998. Adressleiste ;
Dodane 2018-10-30 21:32:48 przez: Puzon
Skomentuj
12997. Abwehrrecht ;
Dodane 2018-10-29 21:21:39 przez: Puzon
Skomentuj
12996. kieksen czasownik kiekst, kiekste, hat gekiekst chichotać, śmiać się głupio;
Dodane 2018-10-29 18:05:43 przez: Damian
Skomentuj
12995. nie robisz mi łaski! ;
Dodane 2018-10-28 20:41:22 przez:
nie znalazłem dokładnego odpowiednika; wyrażenie zaproponowane w komentarzu nie ma raczej ironicznego charakteru, zresztą jest w bazie; jedyne co się nasuwa to po prostu "wenn nicht, dann nicht"
Skomentuj

Komentarze:
Erweis mir keine Gefälligkeit!
Skomentował(a): , 2018-10-28 23:31:30
12994. gewissenhaft ;
Dodane 2018-10-28 16:10:33 przez: Puzon
hasło w bazie; trochę uzupełniłem
Skomentuj
12993. Tierfutter ;
Dodane 2018-10-28 13:13:08 przez: Puzon
Skomentuj
12992. lugen czasownik lugt, lugte, hat gelugt podpatrywać, wyglądać, wyjrzeć;
Dodane 2018-10-27 23:37:24 przez:
Skomentuj
12991. Pier ;
Dodane 2018-10-27 21:53:57 przez: Puzon
Skomentuj
12990. antragen ;
Dodane 2018-10-26 19:58:16 przez: Puzon
Skomentuj
12989. Schulsuche die (PL die Schulsuchen) poszukiwanie szkoły;
Dodane 2018-10-26 12:23:36 przez: kristof
Skomentuj
12988. Hackmesser das (PL die Hackmesser) tasak;
Dodane 2018-10-26 11:53:37 przez: kristof
Skomentuj
12987. auffliegen czasownik fliegt auf, flog auf, ist aufgeflogen wydać się, wyjść na jaw; Der Diebstahl flog auf, weil der Schlüssel fehlte, als der eigentliche Gast in sein Zimmer wollte.
Dodane 2018-10-26 11:07:17 przez: kristof
Skomentuj
Starsze propozycje