aller - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-24 10:00

  • Haseł: 58325


1. aller przymiotnik aller Zeiten wszechczasów; aller Art wszelkiego rodzaju
2. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
3. Ernsthaftigkeit die (nur Singular) szczerość, powaga; mit aller Ernsthaftigkeit z całą powagą
4. all przymiotnik wszelki, wszystko, cały; vor allem przede wszystkim; auf alle Fälle na wszelki wypadek; alle vier minuten co cztery minuty; aller Anfang ist schwer najtrudniejszy jest początek
5. lossagen czasownik sagt los, sagte los, hat losgesagt; sich von jemandem lossagen zrywać z kimś, wyrzekać się kogoś, odżegnywać się od kogoś; sich von aller Verantwortlichkeit lossagen zrzucać z siebie wszelką odpowiedzialność
6. Herrgottsfrühe kein Artikel (nur Singular) in aller Herrgottsfrühe pot. skoro świt
7. Offenheit die (nur Singular) szczerość, otwartość; in aller Offenheit z całą szczerością
8. Anfang der (PL die Anfänge) początek, rozpoczęcie; am Anfang na początku; von Anfang an od samego początku; aller Anfang ist schwer każdy początek jest trudny
9. Welt die (PL die Welten) świat; in der ganzen/in aller Welt bekannt sein być znanym w całym świecie; eine Reise um die Welt podróż dookoła świata; die Alte/Neue Welt przen. Stary/Nowy Świat (o kontynentach znanych przed odkryciem Ameryk/o Amerykach); auf die Welt kommen przychodzić na świat; (nur Singular) alle Welt spricht davon przen. cały świat o tym mówi; die ganze Welt hielt den Atem an przen. cały świat wstrzymał oddech
10. Frühe die (nur Singular) wczesna pora, ranna pora; in aller Frühe wczesnym rankiem
11. Ausführlichkeit die (nur Singular) szczegółowość; in aller Ausführlichkeit z całą dokładnością
12. Mund der (PL die Münder) usta; Mund voll kęs, łyk, haust; seinen Mund halten pot. nie puszczać pary z ust, trzymać język za zębami; aus berufenem Munde z miarodajnych źródeł; in aller Munde sein być na ustach wszystkich
13. Verbot das (PL die Verbote) zakaz; gegen ein Verbot verstoßen naruszać zakaz; ein Verbot umgehen obchodzić zakaz; Verbot für Fahrzeuge aller Art mot. zakaz ruchu pojazdów szelkiego typu, zakaz ruchu w obu kierunkach
14. Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
15. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
16. Berücksichtigung die (nur Singular) uwzględnienie; unter Berücksichtigung aller Umstände uwzględniając wszystkie okoliczności
17. Kanone die (PL die Kanonen) działo, armata; etwas ist unter aller Kanone pot. coś jest poniżej wszelkiej krytyki


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.