•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-14 23:46

  • Haseł: 65390


Testy językowe
1. Band das (PL die Bänder/Bande) wstążka, wstęga, taśma, tasiemka, szarfa, więź, związek, anat. więzadło, wiązadło; die Bande des Bluts lit. więzy krwi; der (PL die Bände) tom; die (PL die Bands) orkiestra, kapela, zespół muzyczny; etwas auf Band aufnehmen nagrywać coś na taśmę; am Band arbeiten pracować przy taśmie; am laufenden Band stale, ciągle
2. band czasownik forma Partizip Perfekt czasownika binden
3. anbinden czasownik bindet an, band an, hat angebunden przywiązywać, przytraczać, uwiązywać, nawiązywać stosunek, zadzierać mit jemandem z kimś
4. darumbinden czasownik bindet darum, band darum, hat darumgebunden obwiązywać (ten przedmiot); das Geschenk ist verpackt, ich werde noch eine Schleife darumbinden prezent jest zapakowany, obwiążę go jeszcze tylko wstążką
5. abbinden czasownik bindet ab, band ab, hat abgebunden odwiązywać, med. podwiązywać, wiązać się, twardnieć
6. losbinden czasownik bindet los, band los, hat losgebunden odwiązywać
7. Nummer die (PL die Nummern) numer, liczba; laufende Nummer numer porządkowy; die Nummer auf der Adresse stimmt nicht numer domu w adresie się nie zgadza; der Artikel stand in der letzten Nummer ten artykuł był w ostatnim numerze; haben Sie den Pullover eine Nummer größer? mają Państwo sweter o rozmiar większy?; die Band wird im heutigen Konzert einige beliebte ältere Nummern spielen zespół zagra podczas dzisiejszego koncertu kilka ulubionych starych numerów; eine Nummer schieben pot. mieć z kimś szybki numerek
8. Bandenkriminalität die (nur Singular) przestępczość zorganizowanych band
9. Jazzband die (PL die Jazzbands) zespół jazzowy, jazz-band
10. binden czasownik bindet, band, hat gebunden wiązać, zawiązywać, związywac, krępować, łączyć, oprawiać, obwiązywać; sich binden wiązać się, angażować się; ein Buch in Leder binden oprawiać książkę w skórę; die Suppe mit Mehl binden zagęszczać zupę mąką
11. Jazzkapelle die (PL die Jazzkapellen) zespół jazzowy, kapela jazzowa, jazz-band
12. umbinden czasownik umbindet, umband, hat umbunden obwiązywać, zawiązywać, przewiązywać den Hals szyję; (bindet um, band um, hat umgebunden) zawiązywać ein Tuch chustkę, oprawiać na nowo ein Buch książkę
13. zubinden czasownik bindet zu, band zu, hat zugebunden zawiązywać
14. einbinden czasownik bindet ein, band ein, hat eingebunden obwiązywać, zawiązywać, oprawiać, zaprawiać; ein Buch einbinden oprawiać książkę
15. Rand der (PL die Ränder) brzeg, krawędź, skraj, margines, kraniec, kres; der Rand des Tisches kant stołu; etwas am Rande erwähnen nadmienić coś na marginesie; außer Rand und Band sein pot. nie móc się opanować, wychodzić z siebie
16. festbinden czasownik bindet fest, band fest, hat festgebunden związywać, przywiązywać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.