bardzo - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 23:03

  • Haseł: 58325


1. sehr przysłówek (mehr, am meisten) bardzo, wielce; bitte sehr proszę bardzo; sehr gern bardzo chętnie; er spricht Deutsch sehr gut on bardzo dobrze mówi po niemiecku
2. weltenfern przymiotnik, przysłówek bardzo daleki, bardzo odległy, bardzo daleko, bardzo odlegle
3. vielmals przysłówek wielokrotnie, bardzo, szczególnie; danke vielmals bardzo dziękuję
4. klotzig przymiotnik, przysłówek toporny, nieforemny, pot. bardzo duży, topornie, nieforemnie, pot. bardzo dużo; klotziges Geld bardzo dużo pieniędzy
5. himmelhoch przymiotnik, przysłówek niebotyczny, bardzo, o niebo
6. hochfein przymiotnik, przysłówek najprzedniejszy, bardzo wykwintny, najprzedniej, bardzo wykwintnie
7. bitterernst przymiotnik, przysłówek bardzo poważny, śmiertelnie poważny, bardzo poważnie, całkiem serio
8. bedauern czasownik bedauert, bedauerte, hat bedauert żałować, ubolewać, wyrażać skruchę, współczuć jemanden komuś; bedaure sehr bardzo żałuję, bardzo mi przykro
9. genussreich przymiotnik, przysłówek bardzo przyjemny, rozkoszny, bardzo przyjemnie, rozkosznie
10. hochinteressant przymiotnik, przysłówek bardzo interesujący, bardzo interesująco
11. rasant przymiotnik, przysłówek błyskawiczny, bardzo szybki, efektowny, imponujący, opływowy, błyskawicznie, bardzo szybko, efektownie, imponująco, opływowo
12. hochkonzentriert przymiotnik bardzo skoncentrowany, bardzo uważny
13. messerscharf przymiotnik, przysłówek ostry jak brzytwa, bardzo wnikliwy, ostro, bardzo wnikliwie
14. tiefernst przymiotnik, przysłówek bardzo poważny, bardzo poważnie
15. turmhoch przymiotnik, przysłówek bardzo wysoki, bardzo wysoko; turmhoch überragen przen. znacząco przewyższać
16. besonders przysłówek szczególnie, zwłaszcza, właśnie, bardzo, oddzielnie, osobno; besonders im Winter zwłaszcza zimą; nicht besonders teuer nie bardzo drogo
17. ganz przymiotnik, przysłówek cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie, bardzo, nad wyraz; den ganzen Tag cały dzień; mit ganzer Kraft z całej siły; ganze Jahre całe lata; in ganz Europa w całej Europie; ganz und gar kompletnie, zupełnie; eine ganz fremde Frau całkiem obca kobieta; im Ganzen war ich viermal hier w sumie byłem tutaj cztery razy; ganz im Gegenteil wprost przeciwnie; es ist ganz wichtig to bardzo ważne
18. haarscharf przymiotnik, przysłówek dokładny, bardzo blisko, tuż obok, bardzo dokładnie
19. sauschlecht przymiotnik, przysłówek pot. bardzo zły, fatalny, bardzo źle, fatalnie
20. untertänigst przymiotnik, przysłówek bardzo uniżony, bardzo uniżenie
21. sehnen czasownik sehnt, sehnte, hat gesehnt; sich sehnen tęsknić; sich nach jemandem sehnen tęsknić za kimś; ich sehne mich sehr nach dir bardzo za tobą tęsknię
22. putzmunter przymiotnik pot. bardzo rześki, żwawy
23. her przysłówek tu, w tę stronę; komm her podejdź; von außen her z zewnątrz; von weit her z daleka; wo bist du her? skąd jesteś?; von alters her od dawna; das ist lange her to było bardzo dawno temu
24. doch przysłówek, spójnik, partykuła jednak, lecz, jednakże, przecież, ależ; er tat alles, um rechtzeitig fertig zu sein, doch es gelang ihm nicht robił wszystko, aby być gotowym na czas, ale mu to nie wyszło; ich muss schon nach Hause, es ist doch schon sehr spät muszę wracać do domu, jest już bardzo późno; - haben Sie kein Auto? - doch, ich habe eins - nie ma pan samochodu? - ależ nie, mam
25. scheintot przymiotnik w letargu, pot. leciwy, bardzo stary
26. hochbejahrt przymiotnik sędziwy, bardzo stary
27. bierernst przymiotnik pot. bardzo poważny
28. außergewöhnlich przymiotnik, przysłówek niezwykły, nadzwyczajny, nadzwyczaj, bardzo
29. irre przymiotnik szalony, pomylony, zwariowany, pot. bardzo wielki; an etwas irre werden oszaleć na jakimś punkcie; irre Preise zwariowane ceny
30. hocherfreut przymiotnik bardzo radosny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.