bei der - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-08 14:47

  • Haseł: 58325


1. bei przyimek + DAT u, przy, koło; bei uns u nas; bei Tage za dnia; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; bei Berlin pod Berlinem; bei Gefahr w razie niebezpieczeństwa
2. handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
3. Eingang der (PL die Eingänge) wejście, wstęp, dostęp, dojście, prawn. nadejście, złożenie, wpłynięcie der Klage bei Gericht pozwu do sądu; kein Eingang! wejścia nie ma!
4. Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
5. Leib der (PL die Leiber) ciało; am eigenen Leib na własnej skórze; mit Leib und Seele ciałem i duszą; bei lebendigem Leib żywcem; der Leib Christi Ciało Chrystusa; etwas am eigenen Leib erfahren doświadczać czegoś na własnej skórze
6. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!
7. Groschen der (PL die Groschen) grosz; bei ihm ist der Groschen gefallen pot. w końcu zrozumiał, w końcu zajarzył
8. Einbruch der (PL die Einbrüche) włamanie, wtargnięcie, nadejście, zapadnięcie; bei Einbruch der Nacht przed nadejściem nocy
9. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
10. abwechseln czasownik wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt zmieniać, urozmaicać; sich mit jemandem abwechseln zmieniać się z kimś; sich bei der Arbeit abwechseln zmieniać się przy pracy
11. Nebel der (PL die Nebel) mgła, astr. mgławica; bei Nacht und Nebel potajemnie, po kryjomu, pod osłoną nocy
12. deponieren czasownik deponiert, deponierte, hat deponiert deponować, przechowywać; etwas bei der Bank deponieren deponować coś w banku
13. Dunkelheit die (nur Singular) ciemność, ciemności, mrok; bei Eintritt der Dunkelheit o zmroku
14. Bedarf der (nur Singular) potrzeba, zapotrzebowanie, ekon. popyt; bei Bedarf w razie potrzeby; je nach Bedarf w miarę potrzeby
15. Hausarbeit die (PL die Hausarbeiten) praca w gospodarstwie domowym, wypracowanie domowe, praca domowa (zadawana w szkole); bei der Hausarbeit helfen pomagać w pracach domowych
16. Anbruch der (PL die Anbrüche) nastanie, początek; bei Anbruch des Tages o świcie
17. Verdacht der (PL die Verdachte/Verdächte) podejrzenie; unter dem Verdacht stehen być podejrzanym; bei jemandem in Verdacht kommen wzbudzać w kimś podejrzenie; Verdacht erwecken/erregen wzbudzać podejrzenie; Verdacht auf Krebs podejrzenie raka
18. bleiben czasownik bleibt, blieb, ist geblieben zostawać, pozostawać; sitzen bleiben nie wstawać; ernsthaft bleiben zachowywać powagę; bei der Sache bleiben nie odbiegać od tematu; ich bin heute zu Hause geblieben zostałem dzisiaj w domu; stehen bleiben nie siadać, stawać, zatrzymywać się, nie iść dalej; sitzen bleiben pot. powtarzać klasę, zimować
19. Gevatter der (PL die Gevatter) dawn. ojciec chrzestny, kum, krewny; bei jemandem Gevatter stehen trzymać kogoś do chrztu
20. helfen czasownik hilft, half, hat geholfen pomagać; bei der Arbeit helfen pomagać w pracy
21. Geburt die (PL die Geburten) urodzenie, poród, rodzenie, narodzenie, narodziny; von Geburt an od urodzenia; bei der Geburt helfen odbierać poród; sanfte/natürliche Geburt poród naturalny, poród siłami natury, poród fizjologiczny
22. bestellen czasownik bestellt, bestellte, hat bestellt zamawiać, przekazywać, uprawiać, doręczać; Grüße bestellen przekazywać pozdrowienia; das Feld bestellen uprawiać pole; ein Kleid bei der Schneiderin bestellen zamawiać suknię u krawcowej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.