bitten - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 08:40

  • Haseł: 58325


1. bitten czasownik bittet, bat, hat gebeten prosić; um etwas bitten prosić o coś; für jemanden bitten wstawiać się za kimś; bitte sehr! proszę bardzo!
2. Bitten das (nur Singular) proszenie; auf Bitten von... na prośbę...
3. bittet czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika bitten
4. bat czasownik forma Partizip Perfekt czasownika bitten
5. gebeten czasownik forma Partizip Perfekt czasownika bitten
6. Vergebung die (PL die Vergebungen) przebaczenie; jemanden um Vergebung für etwas bitten prosić kogoś o przebaczenie za coś
7. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
8. Gehör das (nur Singular) słuch, posłuch, wysłuchanie; absolutes Gehör muz. słuch absolutny sich Gehör verschaffen znajdować posłuch, skupiać na sobie uwagę słuchaczy; um Gehör bitten prosić o wysłuchanie
9. Asyl das (PL die Asyle) azyl, schronisko; um politisches Asyl bitten prosić o azyl polityczny
10. Entschuldigung die (PL die Entschuldigungen) przeprosiny, usprawiedliwienie, wybaczenie; Entschuldigung! przepraszam!, wybacz!; um Entschuldigung bitten przepraszać
11. Übersendung die (PL die Übersendungen) przesłanie; um die Übersendung der Dokumente bitten prosić o przesłanie dokumentów
12. Bitte die (PL die Bitten) prośba
13. dürfen czasownik darf, durfte, hat gedurft (dürfen) mieć pozwolenie, mieć prawo, wolno, móc, być uprawnionym, potrzebować, śmieć, przypuszczalnie stać się; sie darf wolno jej; darf ich bitten? czy mogę prosić?; wie durfte er das tun! jak śmiał to uczynić!


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.