brak - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 13:59

  • Haseł: 58325


1. Mangel der (PL die Mängel) brak, niedostatek, wada, defekt; die (PL die Mangeln) magiel; Mangel an Erfahrung brak doświadczenia
2. Ermangelung die (nur Singular) lit. brak; in Ermangelung eines Besseren z braku czegoś lepszego; in Ermangelung einer Lösung z braku rozwiązania
3. Brack das (PL die Bracke) towar wybrakowany, brak
4. Unzulänglichkeit die (PL die Unzulänglichkeiten) brak, niedociągnięcie, niedomoga, niedoskonałość
5. Fehler der (PL die Fehler) błąd, brak, usterka, wada; einen Fehler machen/begehen robić/popełniać błąd; Fehler beseitigen usuwać wady; sprachlicher Fehler błąd językowy
6. Einfallslosigkeit die (nur Singular) brak pomysłowości, brak wyobraźni, brak wyrazu, bezbarwność, nijakość, mdłość
7. Geschmacklosigkeit die (PL die Geschmacklosigkeiten) brak taktu, brak gustu, nietakt
8. Unbedenklichkeit die (nur Singular) brak zastrzeżeń, brak wątpliwości
9. Unkonzentriertheit die (nur Singular) brak koncentracji, brak skupienia, rozkojarzenie
10. Intransparenz die (nur Singular) brak transparencji, brak przejrzystości
11. Beschäftigungsmangel der (PL die Beschäftigungsmängel) brak zajęcia, brak zatrudnienia
12. Fantasielosigkeit die (nur Singular) brak fantazji, brak wyobraźni
13. Bedenkenlosigkeit die (nur Singular) brak wątpliwości, brak zastrzeżeń
14. Gewährleistungsmangel der (PL die Gewährleistungsmängel) brak gwarancji, brak rękojmi
15. Maßlosigkeit die (nur Singular) nieumiarkowanie, brak umiaru; Maßlosigkeit im Essen/Trinken brak umiaru w jedzeniu/piciu
16. Schmucklosigkeit die (nur Singular) brak ozdób, prostota
17. Ehrlosigkeit die (nur Singular) brak honoru, nikczemność
18. Willenlosigkeit die (nur Singular) bezwolność, brak woli
19. Ölmangel der (PL die Ölmängel) mot. brak oleju
20. Unbarmherzigkeit die (nur Singular) okrucieństwo, brak litości
21. abtrainieren czasownik trainiert ab, trainierte ab, hat abtrainiert redukować nadwagę trenując, zarzucać trenowanie; einige Kilos abtrainieren müssen musieć zrzucić kilka kilogramów; jemandem die Angst abtrainieren przen. uwalniać kogoś od strachu poprzez trening, wyuczać brak strachu u kogoś
22. Verständnislosigkeit die (nur Singular) brak zrozumienia
23. Geschmacksverirrung die (nur Singular) zły gust, brak dobrego smaku
24. Genehmigungsfreiheit die (nur Singular) brak wymogu zezwolenia
25. Glühlampenausfall der (nur Singular) brak żarówki, awaria żarówki (kontrolka w samochodach niektórych marek)
26. Leidenschaftslosigkeit die (nur Singular) brak namiętności, beznamiętność
27. Tacheles brak rodzaju (nur Singular) Tacheles reden mówić prosto z mostu, mówić bezpośrednio
28. Vergesslichkeit die (nur Singular) brak pamięci, słaba pamięć, zapominalstwo
29. Gewissenlosigkeit die (nur Singular) brak skrupułów; die (PL die Gewissenlosigkeiten) bezwzględne postępowanie
30. Fachkräftemangel der (PL die Fachkräftemängel) brak specjalistów, niedobór specjalistów


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.