bricht - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 09:54

  • Haseł: 58325


1. anbrechen czasownik bricht an, brach an, hat angebrochen napoczynać, nadłamywać; (ist angebrochen) nadchodzić, nastawać, zbliżać się; der Morgen bricht an świta, nastaje ranek
2. hereinbrechen czasownik bricht herein, brach herein, ist hereingebrochen wdzierać się, wtargnąć, nastawać, zapadać; die Nacht/der Abend bricht herein zapada noc/wieczór; ein Unglück ist über uns hereingebrochen spadło na nas nieszczęście
3. ausbrechen czasownik bricht aus, brach aus, ist ausgebrochen uciekać, wydostawać się, wybuchać; aus dem Gefängnis / aus dem Käfig ausbrechen uciekać z więzienia / wydostawać się z klatki; ein Krieg bricht aus wybucha wojna
4. bricht czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika brechen
5. aufbrechen czasownik bricht auf, brach auf, hat/ist aufgebrochen wyłamywać, wyważać (drzwi) / wyruszać, rozwijać się; zu einer Reise aufbrechen wyruszać w podróż
6. zusammenbrechen czasownik bricht zusammen, brach zusammen, hat zusammengebrochen załamywać się, runąć
7. Krug der (PL die Krüge) dzban, dzbanek, kufel; der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie
8. abbrechen czasownik bricht ab, brach ab, hat abgebrochen odłamywać, przerywać, kończyć, burzyć
9. losbrechen czasownik bricht los, brach los, ist losgebrochen rozpętywać się, wybuchać
10. durchbrechen czasownik bricht durch, brach durch, ist durchgebrochen przełamywać się, przebijać się, wyrzynać się, ujawniać się; (hat durchgebrochen) przełamywać, przebijać; ein Brett durchbrechen łamać deskę; (durchbricht, durchbrach, hat durchbrochen) łamać, przekraczać, forsować, przerywać; den Widerstand durchbrechen łamać opór
11. ehebrechen czasownik bricht ehe, brach ehe, hat ehegebrochen dawn. lit. cudzołożyć; du sollst nicht ehebrechen rel. nie cudzołóż; PATRZ Ehe
12. einbrechen czasownik bricht ein, brach ein, hat eingebrochen włamywać się in + AKK do, zapadać się
13. herausbrechen czasownik bricht heraus, brach heraus, ist herausgebrochen wyrywać się, wydobywać się (o krzyku); (hat herausgebrochen) wyłamywać, odrywać, zrywać
14. Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie
15. brechen czasownik bricht, brach, hat/ist gebrochen łamać, wyłamywać, przełamywać, składać (list, kartkę) / łamać się, pękać, przebijać się, przedzierać się, załamywać się, włamywać się, mutować (głos); sich (DAT) einen Arm/ein Bein brechen złamać sobie rękę/nogę; das Gesetz brechen łamać prawo


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.