ceny - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-22 13:16

  • Haseł: 58325


1. hinaufschrauben czasownik schraubt hinauf, schraubte hinauf, hat hinaufgeschraubt śrubować Preise ceny
2. Preisempfehlung die (PL die Preisempfehlungen) sugerowana przez producenta cena detaliczna, propozycja ceny detalicznej; unverbindliche Preisempfehlung niewiążąca propozycja ceny
3. Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn biorę kolejny pociąg; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
4. Preis-Leistung-Verhältnis das (PL die Preis-Leistung-Verhältnisse) stosunek ceny do jakości
5. Preisabschluss der (PL die Preisabschlüsse) umowa ceny
6. Produzentenpreise PL ceny producenta
7. überhöhen czasownik überhöht, überhöhte, hat überhöht zawyżać, archit. wznosić, podwyższać; überhöhte Preise zawyżone ceny
8. Preisfestlegung die (PL die Preisfestlegungen) ekon. ustalenie ceny
9. Preisfestsetzung die (PL die Preisfestsetzungen) ustalenie ceny
10. Preisfindung die (PL die Preisfindungen) ekon. ustalenie ceny
11. Preisfrage die (PL die Preisfragen) pytanie konkursowe, pot. trudne pytanie, kwestia ceny
12. Preisminderung die (PL die Preisminderungen) obniżka ceny
13. Preisnachlass der (PL die Preisnachlasse oder die Preisnachlässe) obniżka ceny
14. Preisobergrenze die (PL die Preisobergrenzen) ekon. górna granica ceny
15. einpendeln czasownik pendelt ein, pendelte ein, hat eingependelt; sich einpendeln stabilizować się (ceny)
16. nachlassen czasownik lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen słabnąć, ustawać (ból), uspokajać się, ustępować, opuszczać (ceny, procent)
17. Preisschwankung die (PL die Preisschwankungen, mst PL) wahanie ceny
18. Preissenkung die (PL die Preissenkungen) obniżenie ceny
19. erniedrigen czasownik erniedrigt, erniedrigte, hat erniedrigt poniżać, uniżać, upokarzać, obniżać; die Preise erniedrigen obniżać ceny; sich erniedrigen poniżać się, uniżać się, upokarzać się
20. runtersetzen czasownik setzt runter, setzte runter, hat runtergesetzt pot. obniżać, redukować Preise ceny
21. Preisunterbietung die (PL die Preisunterbietungen) zaniżenie ceny
22. Preisuntergrenze die (PL die Preisuntergrenzen) ekon. dolna granica ceny
23. Preisvergleich der (PL die Preisvergleiche) porównanie cen; einen Preisvergleich machen porównywać ceny
24. verteuern czasownik verteuert, verteuerte, hat verteuert podrażać, podnosić ceny, podnosić koszty etwas czegoś; sich verteuern drożeć
25. preiswert przymiotnik niedrogi, w korzystnej cenie, wart swojej ceny
26. Inzahlungnahme die (nur Singular) rozliczenie w cenie, zaliczenie wartości oddawanego przedmiotu na poczet ceny nowego przedmiotu
27. erhöhen czasownik erhöht, erhöhte, hat erhöht podwyższać, podnosić; sich erhöhen zwiększać się, wywyższać się; Preise erhöhen podnosić ceny
28. UPE skrót od unverbindliche Preisempfehlung niewiążąca propozycja ceny, cena sugerowana przez producenta
29. irre przymiotnik szalony, pomylony, zwariowany, pot. bardzo wielki; an etwas irre werden oszaleć na jakimś punkcie; irre Preise zwariowane ceny
30. herabdrücken czasownik drückt herab, drückte herab, hat herabgedrückt naciskać die Klinke klamkę, zbijać, zaniżać Preise ceny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.