•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-24 22:18

  • Haseł: 66570
R E K L A M A

1. Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
2. Uhrzeit die (PL die Uhrzeiten) czas (zegarowy); kannst du mir die genaue Uhrzeit sagen? czy możesz podać mi dokładną godzinę?
3. Lesezeit die (PL die Lesezeiten) czas czytania, czas na czytanie, tech. czas odczytu
4. Abbindezeit die (PL die Abbindezeiten) czas wiązania, czas twardnięcia, czas schnięcia (kleju)
5. Versanddauer die (nur Singular) czas wysyłki, czas dostawy
6. Sommerzeit die (nur Singular) okres letni, czas letni; die Uhren auf Sommerzeit umstellen przestawiać zegarki na czas letni
7. Normalzeit die (PL die Normalzeiten) geo. czas urzędowy, czas miejscowy
8. ab przyimek + DAT od, poczynając od; ab 11. Juli od 11. lipca; ab und zu czasami, czasem, niekiedy, raz na jakiś czas, od czasu do czasu, co pewien czas; auf und ab tam i z powrotem; ab sein pot. być wykończonym
9. Notzeit die (PL die Notzeiten) trudny czas, czas biedy
10. Betriebszeit die (PL die Betriebszeiten) ekon. okres produkcyjny, czas eksploatacji, infor. czas wykonania operacji
11. Muße die (nur Singular) wolny czas, wolne chwile, spokój; Muße zu etwas haben mieć czas na coś
12. kriechen czasownik kriecht, kroch, ist gekrochen pełzać, czołgać się, łazić; die Zeit kriecht czas się wlecze, czas się dłuży; vor jemandem kriechen płaszczyć się przed kimś; auf/in/unter etwas kriechen włazić na coś/w coś/pod coś; aus etwas kriechen wyłazić z czegoś; Kriechen von Beton tech. pełzanie betonu
13. Spielzeit die (PL die Spielzeiten) sport czas gry, czas trwania (filmu), sezon (teatralny)
14. Greenwich-Zeit die (nur Singular) czas Greenwich, czas uniwersalny
15. Herrschaftszeit die (PL die Herrschaftszeiten) czas panowania; die Herrschaftszeit Karls des Großen czas panowania Karola Wielkiego; PL także austr. płd-niem. okrzyk oznaczający wzburzenie, zniecierpliwienie
16. Winterzeit die (nur Singular) okres zimowy, czas zimowy; die Uhren auf Winterzeit umstellen przestawiać zegarki na czas zimowy
17. Anlaufzeit die (PL die Anlaufzeiten) czas rozruchu, czas przygotowań
18. Gleitzeit die (PL die Gleitzeiten) ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
19. Geltungsdauer die (nur Singular) okres ważności, czas obowiązywania, czas ważności
20. Fahrtdauer die (nur Singular) czas jazdy, czas podróży; nach einer Fahrtdauer von vier Stunden gelangten wir an unser Ziel po czterech godzinach podróży dotarliśmy do celu
21. Belichtungszeit die (PL die Belichtungszeiten) fot. czas naświetlania, czas ekspozycji
22. Sendezeit die (PL die Sendezeiten) czas emisji, czas antenowy
23. vertreiben czasownik vertreibt, vertrieb, hat vertrieben wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas); sich (DAT) die Zeit mit etwas vertreiben spędzać czas na czymś
24. Zwischenmiete die (PL die Zwischenmieten) najem na czas określony
25. Wartezeit die (PL die Wartezeiten) czas oczekiwania
26. Übertragungsdauer die (nur Singular) czas trwania transmisji
27. Friedenszeit die (PL die Friedenszeiten) okres pokoju, czas pokoju; in Friedenszeiten w czasie pokoju
28. Sperrstunde die (PL die Sperrstunden) godzina policyjna, ustawowy czas zamknięcia (lokali, sklepów)
29. Vergangenheit die (PL die Vergangenheiten) przeszłość, jęz. czas przeszły; in der Vergangenheit w przeszłości; die jüngste Vergangenheit niedaleka przeszłość; eine bewegte Vergangenheit haben mieć burzliwą przeszłość; sie hat mit der Vergangenheit gebrochen zerwała ze swoją przeszłością; seine politische/kriminelle Vergangenheit jego polityczna/kryminalna przeszłość
30. Zonenzeit die (PL die Zonenzeiten) geo. czas strefowy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu