czas - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 22:25

  • Haseł: 58325


1. Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
2. Uhrzeit die (PL die Uhrzeiten) czas (zegarowy); kannst du mir die genaue Uhrzeit sagen? czy możesz podać mi dokładną godzinę?
3. Lesezeit die (PL die Lesezeiten) czas czytania, czas na czytanie, tech. czas odczytu
4. Abbindezeit die (PL die Abbindezeiten) czas wiązania, czas twardnięcia, czas schnięcia (kleju)
5. Versanddauer die (nur Singular) czas wysyłki, czas dostawy
6. Sommerzeit die (nur Singular) okres letni, czas letni; die Uhren auf Sommerzeit umstellen przestawiać zegarki na czas letni
7. Notzeit die (PL die Notzeiten) trudny czas, czas biedy
8. Betriebszeit die (PL die Betriebszeiten) ekon. okres produkcyjny, czas eksploatacji, infor. czas wykonania operacji
9. Muße die (nur Singular) wolny czas, wolne chwile, spokój; Muße zu etwas haben mieć czas na coś
10. Spielzeit die (PL die Spielzeiten) sport czas gry, czas trwania (filmu), sezon (teatralny)
11. Greenwich-Zeit die (nur Singular) czas Greenwich, czas uniwersalny
12. Herrschaftszeit die (PL die Herrschaftszeiten) czas panowania; die Herrschaftszeit Karls des Großen czas panowania Karola Wielkiego; PL także austr. płd-niem. okrzyk oznaczający wzburzenie, zniecierpliwienie
13. Winterzeit die (nur Singular) okres zimowy, czas zimowy; die Uhren auf Winterzeit umstellen przestawiać zegarki na czas zimowy
14. Anlaufzeit die (PL die Anlaufzeiten) czas rozruchu, czas przygotowań
15. Gleitzeit die (PL die Gleitzeiten) ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
16. Geltungsdauer die (nur Singular) okres ważności, czas obowiązywania, czas ważności
17. Belichtungszeit die (PL die Belichtungszeiten) fot. czas naświetlania, czas ekspozycji
18. Sendezeit die (PL die Sendezeiten) czas emisji, czas antenowy
19. vertreiben czasownik vertreibt, vertrieb, hat vertrieben wyganiać, wysiedlać, rozprowadzać (towary), dystrybuować, uprzyjemniać (czas); sich (DAT) die Zeit mit etwas vertreiben spędzać czas na czymś
20. Zwischenmiete die (PL die Zwischenmieten) najem na czas określony
21. Wartezeit die (PL die Wartezeiten) czas oczekiwania
22. Übertragungsdauer die (nur Singular) czas trwania transmisji
23. Friedenszeit die (PL die Friedenszeiten) okres pokoju, czas pokoju; in Friedenszeiten w czasie pokoju
24. Sperrstunde die (PL die Sperrstunden) godzina policyjna, ustawowy czas zamknięcia (lokali, sklepów)
25. Vergangenheit die (PL die Vergangenheiten) przeszłość, jęz. czas przeszły; in der Vergangenheit w przeszłości; die jüngste Vergangenheit niedaleka przeszłość; eine bewegte Vergangenheit haben mieć burzliwą przeszłość; sie hat mit der Vergangenheit gebrochen zerwała ze swoją przeszłością; seine politische/kriminelle Vergangenheit jego polityczna/kryminalna przeszłość
26. ab przyimek + DAT od, poczynając od; ab 11. Juli od 11. lipca; ab und zu czasami, niekiedy, raz na jakiś czas, od czasu do czasu; auf und ab tam i z powrotem; ab sein pot. być wykończonym
27. Rekordzeit die (PL die Rekordzeiten) rekordowy czas
28. Flugzeit die (PL die Flugzeiten) czas trwania lotu
29. Zwischenzeit die (PL die Zwischenzeiten) przerwa, czas pomiędzy dwoma zdarzeniami, sport międzyczas; in der Zwischenzeit pot. w międzyczasie, tymczasem, w tym czasie
30. Betriebsdauer die (nur Singular) tech. okres eksploatacji, czas działania


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.