cześć - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 10:09

  • Haseł: 58325


1. Teil das (PL die Teile) część (samochodowa, elektroniczna, zamienna), element; der (PL die Teile) część (składowa), prawn. strona; zum Teil po części; zum großen Teil w dużej mierze
2. Teilstück das (PL die Teilstücke) część
3. tschüss wykrzyknik cześć! (na pożegnanie)
4. servus wykrzyknik austr. płd.-niem. cześć, serwus
5. moin wykrzyknik płn-niem. hej, cześć
6. Ersatzteil das (PL die Ersatzteile) część zapasowa, część zamienna, część wymienna
7. Gros das (PL die Gros) gros, przeważająca część, główna część
8. Hauptteil der (nur Singular) główna część, najważniejsza część
9. Gebietsteil der (PL die Gebietsteile) część obszaru, część terytorium, połać
10. Kleidungsstück das (PL die Kleidungsstücke) część ubioru, część garderoby
11. bis przyimek + AKK do, aż; bis morgen do jutra; bis Montag do poniedziałku; bis dahin do tego czasu, dotąd; bis zum Tode aż do śmierci; ich warte, bis du kommst zaczekam, aż przyjdziesz; bis dann! na razie!, cześć!; bis zum Erfolg aż do skutku; bis ans Ende aż do końca; Jugendliche bis zu 18 Jahren młodzież do lat 18
12. Teilbereich der (PL die Teilbereiche) część zakresu
13. Verehrung die (nur Singular) podziw, rel. cześć
14. abbekommen czasownik bekommt ab, bekam ab, hat abgebekommen pot. otrzymywać swoją część, obrywać, dostawać za swoje
15. Verschleißteil das (PL die Verschleißteile) tech. część zużywalna
16. Vordergebäude das (PL die Vordergebäude) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
17. Vorderhaus das (PL die Vorderhäuser) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
18. Abschnitt der (PL die Abschnitte) rozdział, fragment, akapit, część, mat. odcinek
19. Teilzeit die (nur Singular); in Teilzeit arbeiten pracować w niepełnym wymiarze czasu, pracować na część etatu; Teilzeit arbeitende Frauen kobiety pracujące w niepełnym wymiarze czasu
20. Teilzeitarbeiter der (PL die Teilzeitarbeiter) pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownik zatrudniony na część etatu
21. Vorderteil das/der (PL die Vorderteile) przednia część, przód, front
22. Teilzeitarbeiterin die (PL die Teilzeitarbeiterinnen) pracowniczka zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowniczka zatrudniona na część etatu
23. Teilzeitbeschäftigung die (PL die Teilzeitbeschäftigungen) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na część etatu
24. Herzstück das (PL die Herzstücke) lit. część zasadnicza, rdzeń, serce (maszyny)
25. Unterkörper der (PL die Unterkörper) dolna część ciała
26. Verbindungsstück das (PL die Verbindungsstücke) część łącząca, łącznik, złącze
27. Satzglied das (PL die Satzglieder) jęz. część zdania
28. Wortart die (PL die Wortarten) jęz. część mowy
29. Satzteil der (PL die Satzteile) część zdania
30. Seitenteil das (PL die Seitenteile) boczna część, panel boczny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.