często - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-21 11:27

  • Haseł: 58325


1. oft przysłówek często; sehr oft bardzo często; nicht oft nieczęsto; oft krank sein często chorować; wie oft muss ich dir das denn noch sagen? jak często muszę ci to powtarzać?
2. häufig przymiotnik, przysłówek (häufiger, am häufigsten) częsty, często; häufige Besuche częste wizyty; ein häufiger Fehler częsty błąd
3. öfter przysłówek częściej, pot. często; des Öfteren/Öftern kolejny raz, wielokrotnie
4. öfters przysłówek pot. austr. szwajc. często
5. verkehren czasownik verkehrt, verkehrte, hat verkehrt obcować, przestawać, bywać, przeinaczać, kursować (np. o pociągach), odbywać stosunki (płciowe); bei jemandem oft verkehren często bywać u kogoś; Tatsachen verkehren przekręcać fakty
6. viel przymiotnik, przysłówek, zaimek (mehr, am meisten) wiele, dużo, moc; vielen Dank! dziękuję bardzo!; viel besucht często odwiedzany; viel schneller o wiele szybciej, znacznie szybciej; am meisten najwięcej, najbardziej; das am meisten verkaufte Buch najlepiej sprzedawana książka; die meisten Menschen najwięcej ludzi, większość ludzi
7. gehäuft przymiotnik, przysłówek kopiasty, kopiaty, czubaty, częsty, często; ein gehäufter Löffel kopiasta łyżka
8. vielfach przymiotnik, przysłówek wielokrotny, częsty, liczny, wielokroć, często
9. Computernerd der (PL die Computernerds) pot. pej. maniak komputerowy (często nieprzystosowany do życia społecznego)
10. störanfällig przymiotnik podatny na zakłócenia, podatny na uszkodzenia, często psujący się
11. fingerlang przymiotnik długi na palec, długości palca; alle fingerlang pot. co chwila, bardzo często
12. obwohl spójnik aczkolwiek, chociaż, mimo że, pomimo że, jakkolwiek; wir streiten uns oft, obwohl wir uns mögen często się kłócimy, chociaż się lubimy
13. Streit der (nur Singular) spór, sprzeczka, kłótnia; wir hatten viel Streit często się kłóciliśmy
14. Unpässlichkeit die (PL die Unpässlichkeiten) niedyspozycja; in letzter Zeit häufen sich seine Unpässlichkeiten ostatnio jest często niedysponowany
15. allzu przysłówek nadto, zanadto, zbyt, nazbyt; allzu sehr za bardzo, zanadto (wzmocnienie); allzu oft zbyt często
16. frequentieren czasownik frequentiert, frequentierte, hat frequentiert uczęszczać, często bywać; frequentiert uczęszczany, cieszący się powodzeniem
17. zigfach przymiotnik, przysłówek pot. wielokrotny, liczny, częsty, wielokrotnie, często


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.