członek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 19:55

  • Haseł: 58325


1. Glied das (PL die Glieder) także anat. członek, członek ciała, człon, część, ogniwo
2. Mitglied das (PL die Mitglieder) członek
3. Ausschussmitglied das (PL die Ausschussmitglieder) członek komisji, członek komitetu
4. Vereinsmitglied das (PL die Vereinsmitglieder) członek stowarzyszenia, członek klubu
5. Kommunarde der (PL die Kommunarden) członek komuny, hist. komunard
6. Gruppenmitglied das (PL die Gruppenmitglieder) członek grupy
7. Milizionär der (PL die Milizionäre) hist. członek milicji, milicjant
8. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
9. Metaller der (PL die Metaller) pot. metalowiec, członek związku zawodowego metalowców
10. Hinterbliebene der/die (PL die Hinterbliebenen) bliski zmarłego, członek rodziny zmarłego / bliska zmarłego, członkini rodziny zmarłego; PL rodzina zmarłego
11. Familienangehörige der/die (PL die Familienangehörigen) członek rodziny
12. Klubmitglied das (PL die Klubmitglieder) członek klubu, klubowicz
13. Besatzungsmitglied das (PL die Besatzungsmitglieder) członek załogi
14. Konsorte der (PL die Konsorten) członek konsorcjum; Konsorten także pot. pej. wspólnicy, spółka
15. Genossenschaftler der (PL die Genossenschaftler) członek spółdzielni, spółdzielca
16. Familienmitglied das (PL die Familienmitglieder) członek rodziny
17. Forumsmitglied das (PL die Forumsmitglieder) członek forum internetowego, forumowicz
18. Vorstandsmitglied das (PL die Vorstandsmitglieder) członek zarządu
19. Vollmitglied das (PL die Vollmitglieder) pełnoprawny członek
20. Rep skrót od Republikaner zwolennik/członek partii prawicowej
21. Amische der/die (PL die Amischen) rel. członek społeczności amiszów / członkini społeczności amiszów
22. Verbandsmitglied das (PL die Verbandsmitglieder) członek związku
23. Zeugungsglied das (PL die Zeugungsglieder) członek męski, prącie, penis
24. Maya der/die (PL die Maya/Mayas) członek plemienia Majów / członkini plemienia Majów
25. Ratsmitglied das (PL die Ratsmitglieder) członek rady miejskiej, radny
26. Jurymitglied das (PL die Jurymitglieder) członek jury, juror
27. Akademiker der (PL die Akademiker) członek akademii, absolwent szkoły wyższej
28. Republikaner der (PL die Republikaner) republikanin, (w Niemczech) członek partii prawicowej
29. Mann der (GEN des Mannes PL die Männer) mężczyzna, żołnierz, członek załogi, mąż; wie ein Mann jak jeden mąż; ein Mann der Tat człowiek czynu
30. Regierungsmitglied das (PL die Regierungsmitglieder) członek rządu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.