dane - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 08:04

  • Haseł: 58325


1. Daten PL dane; technische Daten dane techniczne; Schutz personenbezogener Daten ochrona danych osobowych
2. Stammdaten PL dane stałe, dane referencyjne
3. Verbindungsdaten PL tel. dane połączenia, dane o ruchu połączeń
4. Rufdaten PL dane bilingowe, dane o połączeniach telefonicznych
5. Däne der (PL die Dänen) Duńczyk
6. Kundendaten PL dane klienta
7. untertreiben czasownik untertreibt, untertrieb, hat untertrieben zaniżać (dane), bagatelizować
8. Zeichnungsangabe die (PL die Zeichnungsangaben) oznaczenie na rysunku, dane rysunkowe
9. Betriebsdaten PL ekon. dane operacyjne
10. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
11. vergönnen czasownik vergönnt, vergönnte, hat vergönnt lit. użyczać, pozwalać; es war mir nicht vergönnt mich auszuruhen nie było mi dane odpocząć
12. Eckdaten nur PL kluczowe dane, parametry
13. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
14. Input der/das (PL die Inputs) infor. dane wejściowe, przen. wkład, bodziec
15. Personalangaben PL dane personalne
16. Firmierung die (PL die Firmierungen) dane firmy, wizytówka firmy
17. Personalien nur PL dane osobowe, personalia
18. Hochrechnung die (PL die Hochrechnungen, mst PL) szacunkowe dane
19. Binärdaten PL infor. dane binarne
20. Datenschrott der (PL die Datenschrotte) niewykorzystywane dane
21. bescheren czasownik beschert, bescherte, hat beschert obdarowywać (na gwiazdkę); es war ihr nicht beschert nie było jej dane, nie było jej sądzone
22. personenbezogen przymiotnik osobowy; personenbezogene Daten dane osobowe
23. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
24. Umfragedaten nur PL dane ankietowe
25. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane
26. Bankverbindung die (PL die Bankverbindungen) nazwa banku wraz z numerem konta w tym banku, dane konta bankowego
27. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
28. Fahrzeugdaten PL dane pojazdu, specyfikacja pojazdu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.