•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Daten PL dane; technische Daten dane techniczne; Schutz personenbezogener Daten ochrona danych osobowych; hochdimensionale Daten infor. dane o dużej wymiarowości
2. Stammdaten PL dane stałe, dane referencyjne
3. Verbindungsdaten PL tel. dane połączenia, dane o ruchu połączeń
4. Bestelldaten PL dane zamówienia, dane podawane w zamówieniu
5. Rufdaten PL dane bilingowe, dane o połączeniach telefonicznych
6. Däne der (PL die Dänen) Duńczyk
7. Kundendaten PL dane klienta
8. untertreiben czasownik untertreibt, untertrieb, hat untertrieben zaniżać (dane), bagatelizować
9. Zeichnungsangabe die (PL die Zeichnungsangaben) oznaczenie na rysunku, dane rysunkowe
10. Betriebsdaten PL ekon. dane operacyjne
11. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
12. vergönnen czasownik vergönnt, vergönnte, hat vergönnt lit. użyczać, pozwalać; es war mir nicht vergönnt mich auszuruhen nie było mi dane odpocząć
13. Zugangsdaten PL infor. dane dostępowe
14. Eckdaten nur PL kluczowe dane, parametry
15. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
16. Input der/das (PL die Inputs) infor. dane wejściowe, przen. wkład, bodziec
17. Personalangaben PL dane personalne
18. Firmierung die (PL die Firmierungen) dane firmy, wizytówka firmy
19. Personalien nur PL dane osobowe, personalia
20. Hochrechnung die (PL die Hochrechnungen, mst PL) szacunkowe dane
21. Binärdaten PL infor. dane binarne
22. Datenschrott der (PL die Datenschrotte) niewykorzystywane dane
23. bescheren czasownik beschert, bescherte, hat beschert obdarowywać (na gwiazdkę); es war ihr nicht beschert nie było jej dane, nie było jej sądzone
24. personenbezogen przymiotnik osobowy; personenbezogene Daten dane osobowe
25. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
26. Umfragedaten nur PL dane ankietowe
27. einpflegen czasownik pflegt ein, pflegte ein, hat eingepflegt infor. wprowadzać Daten in ein System dane do systemu
28. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane
29. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
30. Bankverbindung die (PL die Bankverbindungen) nazwa banku wraz z numerem konta w tym banku, dane konta bankowego

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu