•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-23 00:50

  • Haseł: 65240


Testy językowe
1. Daten PL dane; technische Daten dane techniczne; Schutz personenbezogener Daten ochrona danych osobowych; hochdimensionale Daten infor. dane o dużej wymiarowości
2. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
3. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
4. personenbezogen przymiotnik osobowy; personenbezogene Daten dane osobowe
5. Erhebung die (PL die Erhebungen) wzniesienie, pagórek, pobór, pobieranie, ściąganie, ankieta, badanie, bunt, powstanie; Erhebung von Daten gromadzenie danych
6. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
7. Datum das (PL die Daten) data
8. einpflegen czasownik pflegt ein, pflegte ein, hat eingepflegt infor. wprowadzać Daten in ein System dane do systemu
9. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.