•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-24 23:15

  • Haseł: 65250


Testy językowe
1. Entscheid der (PL die Entscheide) decyzja, prawn. orzeczenie, wyrok, postanowienie
2. Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję
3. Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś; jemandem Bescheid sagen powiedziec komuś coś, dawać komuś znać
4. Entschluss der (PL die Entschlüsse) decyzja, postanowienie; den Entschluss fassen podejmować decyzję, postanawiać
5. Beschluss der (PL die Beschlüsse) postanowienie, decyzja, uchwała; einen Beschluss fassen uchwalić coś
6. Genehmigungsbescheid der (PL die Genehmigungsbescheide) decyzja zatwierdzająca, decyzja zezwalająca, zezwolenie
7. Aufhebungsbescheid der (PL die Aufhebungsbescheide) prawn. decyzja uchylająca, decyzja unieważniająca
8. Ausweisungsbeschluss der (PL die Ausweisungsbeschlüsse) prawn. decyzja o wydaleniu, decyzja o deportacji
9. Bewilligungsbescheid der (PL die Bewilligungsbescheide) prawn. decyzja zezwalająca
10. Erteilungsbeschluss der (PL die Erteilungsbeschlüsse) prawn. decyzja o wydaniu patentu
11. Verbotsverfügung die (PL die Verbotsverfügungen) decyzja o zakazie
12. Auslagenentscheidung die (PL die Auslagenentscheidungen); Kosten- und Auslagenentscheidung prawn. decyzja w sprawie obciążenia kosztami (postępowania)
13. Einziehungsbescheid der (PL die Einziehungsbescheide) prawn. decyzja o konfiskacie
14. bewusst przymiotnik, przysłówek świadomy, świadom, przytomny, celowy, rozważny, racjonalny, świadomie, przytomnie, celowo; bewusst lügen świadomie kłamać; eine bewusste Entscheidung świadoma decyzja; sich (DAT) etwas (GEN) bewusst sein być czegoś świadomym; jemandem/sich etwas bewusst machen uświadamiać komuś/sobie coś, uprzytomniać komuś/sobie coś; sie hat es ganz bewusst getan uczyniła to całkowicie świadomie; es war ihr bewusst, dass... zdawała sobie sprawę, że...
15. Änderungsbescheid der (PL die Änderungsbescheide) decyzja o zmianie
16. Fehlentscheidung die (PL die Fehlentscheidungen) błędna decyzja
17. unabänderlich przymiotnik niezmienny; ein unabänderlicher Entschluss nieodwołalna decyzja
18. Stichentscheid der (PL die Stichentscheide) ostateczna decyzja
19. Grundsatzentscheidung die (PL die Grundsatzentscheidungen) zasadnicza decyzja
20. Durchsuchungsbeschluss der (PL die Durchsuchungsbeschlüsse) decyzja o przeszukaniu
21. Vorbescheid der (PL die Vorbescheide) wstępna decyzja, wiadomość niewiążąca
22. Steuerbescheid der (PL die Steuerbescheide) decyzja podatkowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.