długi - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-04 15:24

  • Haseł: 58325


1. lang przymiotnik, przysłówek (länger, am längsten) długi, długo; die Brücke ist fünfzig Meter lang most ma pięćdziesiąt metrów długości; länger machen wydłużać; länger werden wydłużać się
2. Schuldenlast die (PL die Schuldenlasten) obciążenie długami, zadłużenie, długi
3. ellenlang przymiotnik, przysłówek długi na łokieć, przen. pot. bardzo długi, na długość łokcia
4. entlasten czasownik entlastet, entlastete, hat entlastet odciążać, uwalniać; ein Konto entlasten spłacać długi
5. hinhauen czasownik haut hin, haute hin, ist hingehauen pot. wywalić się, runąć jak długi; (hat hingehauen) pot. wyrżnąć, wystarczyć, udawać się, ciskać, rzucać; sich hinhauen ciskać się, rzucać się; es wird schon hinhauen pot. na pewno się uda; die Arbeit hinhauen pot. odwalać robotę, pracować byle jak
6. spaltenlang przymiotnik długi na jedną szpaltę
7. eintreiben czasownik treibt ein, trieb ein, hat eingetrieben wbijać, spędzać, wpędzać; Steuern/Schulden eintreiben przen. ściągać podatki / egzekwować długi
8. überlang przymiotnik, przysłówek przydługi, zbyt długi, przydługo
9. fingerlang przymiotnik długi na palec, długości palca; alle fingerlang pot. co chwila, bardzo często
10. meterlang przymiotnik, przysłówek długi na metr, metrowy, metrami
11. abdecken czasownik deckt ab, deckte ab, hat abgedeckt odkrywać, zdejmować, przen. spłacać; den Deckel abdecken zdejmować wieko; den Tisch abdecken zbierać ze stołu, sprzątać ze stołu; Schulden abdecken spłacać długi
12. Schuldenhaftung die (nur Singular) prawn. odpowiedzialność za długi
13. auslöschen czasownik löscht aus, löschte aus, hat ausgelöscht wymazywać, zmazywać, ścierać, umarzać Schulden długi; die Schmach auslöschen zmazywać hańbę; die Erinnerung an jemanden auslöschen wymazywać kogoś z pamięci; Licht auslöschen gasić światło; (ist ausgelöscht) gasnąć, wygasać
14. entschulden czasownik entschuldet, entschuldete, hat entschuldet umarzać długi, uwalniać z długów
15. zolllang przymiotnik długi na cal, calowy
16. Langstrecke die (PL die Langstrecken) sport długi dystans, tech. daleki zasięg
17. schulterlang przymiotnik sięgający do ramion, długi do ramion (o włosach)
18. Kriegsschulden PL długi wojenne
19. versinken czasownik versinkt, versank, ist versunken tonąć, zapadać się, grząść, grzęznąć; im Schlamm versinken grzęznąć w błocie; in Schulden versinken przen. tonąć w długach, popadać w długi; in seine Arbeit/Trauer versunken pogrążony w pracy/żałobie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.