do widzenia - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-08 16:22

  • Haseł: 58325


1. Standpunkt der (PL die Standpunkte) punkt widzenia, stanowisko; von meinem Standpunkt aus z mojego punktu widzenia
2. Gesichtspunkt der (PL die Gesichtspunkte) punkt widzenia; unter einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt z ekonomicznego punktu widzenia
3. Sicht die (nur Singular) widoczność, widok; (PL die Sichten) punkt widzenia, perspektywa; in Sicht kommen ukazywać się; aus meiner Sicht z mojego punktu widzenia; auf/bei Sicht za okazaniem
4. Sichtweise die (PL die Sichtweisen) sposób widzenia, sposób myślenia, punkt widzenia, percepcja, perspektywa (czyjaś)
5. Sichtweite die (nur Singular) zasięg wzroku, widoczność; in Sichtweite w zasięgu wzroku, w zasięgu widzenia; außer Sichtweite poza zasięgiem wzroku, poza zasięgiem widzenia
6. Evaluation die (PL die Evaluationen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
7. Evaluierung die (PL die Evaluierungen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
8. Sehfeld das (PL die Sehfelder, mst Singular) pole widzenia
9. Ansehen das (nur Singular) szacunek, poważanie, renoma, wygląd; sich Ansehen verschaffen zdobyć szacunek, uznanie; in hohem Ansehen stehen cieszyć się dużym poważaniem; jemanden nur vom Ansehen kennen znać kogoś tylko z widzenia
10. Sehschärfe die (PL die Sehschärfen) ostrość widzenia
11. Sehvermögen das (nur Singular) wzrok, zdolność widzenia
12. Sehweise die (PL die Sehweisen) sposób widzenia
13. Sehweite die (nur Singular) zasięg widzenia
14. Gesichtsfeld das (PL die Gesichtsfelder) pole widzenia
15. Gesichtskreis der (PL die Gesichtskreise) pole widzenia
16. Blickfeld das (PL die Blickfelder) pole widzenia
17. Gesichtswinkel der (PL die Gesichtswinkel) kąt widzenia
18. Blickpunkt der (PL die Blickpunkte) punkt widzenia
19. Blickwinkel der (PL die Blickwinkel) kąt widzenia; aus diesem Blickwinkel z tej perspektywy
20. Wiedersehen das (PL die Wiedersehen) ponowne zobaczenie, ponowne spotkanie się; auf Wiedersehen! do widzenia!
21. Sichtbereich der (nur Singular) zasięg widzenia
22. Sichtfeld das (PL die Sichtfelder) pole widzenia
23. seitens przyimek +GEN od, ze strony, z punktu widzenia; seitens des Klägers ze strony powoda
24. parteipolitisch przymiotnik, przysłówek dotyczący polityki partii, z punktu widzenia polityki partii
25. Betonung die (PL die Betonungen) akcentowanie, akcent, nacisk, uwydatnienie, podkreślenie (czegoś); die Betonung der ersten Silbe eines Wortes akcentowanie pierwszej sylaby wyrazu; die Betonung des eigenen Standpunktes podkreślanie własnego punktu widzenia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.