•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
2. teuer przymiotnik, przysłówek (teurer, am teuersten) drogi, drogo
3. aufwändig przymiotnik drogi, kosztowny
4. aufwendig przymiotnik drogi, kosztowny
5. Beste der/die (PL die Besten) najlepszy, drogi, ukochany / najlepsza, droga, ukochana; das (nur Singular) najlepsze, korzyść, dobro; alles Beste zum Geburtstag wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
6. Wegstück das (PL die Wegstücke) kawałek drogi, odcinek drogi
7. Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn biorę kolejny pociąg; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
8. weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
9. Straßenrand der (PL die Straßenränder) krawędź ulicy, krawędź drogi
10. Straßensperre die (PL die Straßensperren) blokada drogi, barykada
11. Straßensperrung die (PL die Straßensperrungen) zamknięcie ulicy, zamknięcie drogi
12. Überhöhung die (PL die Überhöhungen) zawyżenie, wzniesienie poprzeczne (na łuku drogi)
13. abbiegen czasownik biegt ab, bog ab, ist abgebogen skręcać; nach links/rechts abbiegen skręcać w lewo/prawo; von der Straße abbiegen zbaczać z drogi; (hat abgebogen) odginać
14. Wegrand der (PL die Wegränder) skraj drogi
15. Wegstrecke die (PL die Wegstrecken) odcinek drogi, odległość (do pokonania)
16. Wegstunde die (PL die Wegstunden) godzina drogi
17. Teilsperrung die (PL die Teilsperrungen) mot. częściowe zamknięcie (drogi)
18. abwegs przysłówek na uboczu, z dala od drogi
19. Totalsperrung die (PL die Totalsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
20. Lymphbahnen PL anat. drogi limfatyczne, przewody limfatyczne
21. streckenbezogen przymiotnik związany z przebytą trasą, oparty na przebytym odcinku drogi
22. Rutsch der (PL die Rutsche) obsunięcie się; guten Rutsch! szerokiej drogi!; guten Rutsch ins neue Jahr! Szczęśliwego Nowego Roku!
23. Vollsperrung die (PL die Vollsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
24. abschweifen czasownik schweift ab, schweifte ab, ist abgeschweift zbaczać; vom Wege abschweifen zbaczać z drogi; vom Thema abschweifen odbiegać od tematu
25. Abschweifung die (PL die Abschweifungen) zboczenie z drogi, dygresja
26. Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
27. sauteuer przymiotnik, przysłówek pot. pej. potwornie drogi, potwornie drogo
28. Atemwege PL drogi oddechowe
29. abseits przysłówek, przyimek + GEN na uboczu, z boku; abseits des Weges nieopodal drogi
30. Ausnutzung die (nur Singular) wykorzystanie, wyzysk; Ausnutzung des Rechtsweges wykorzystanie drogi prawnej; Ausnutzung einer Amtsstellung/Amtsstelle nadużycie urzędu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu