drogi - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 09:45

  • Haseł: 58325


1. lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
2. teuer przymiotnik, przysłówek (teurer, am teuersten) drogi, drogo
3. aufwändig przymiotnik drogi, kosztowny
4. aufwendig przymiotnik drogi, kosztowny
5. Beste der/die (PL die Besten) najlepszy, drogi, ukochany / najlepsza, droga, ukochana; das (nur Singular) najlepsze, korzyść, dobro; alles Beste zum Geburtstag wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
6. Wegstück das (PL die Wegstücke) kawałek drogi, odcinek drogi
7. Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn biorę kolejny pociąg; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
8. weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
9. Straßenrand der (PL die Straßenränder) krawędź ulicy, krawędź drogi
10. Straßensperre die (PL die Straßensperren) blokada drogi, barykada
11. Straßensperrung die (PL die Straßensperrungen) zamknięcie ulicy, zamknięcie drogi
12. Überhöhung die (PL die Überhöhungen) zawyżenie, wzniesienie poprzeczne (na łuku drogi)
13. Wegrand der (PL die Wegränder) skraj drogi
14. Wegstrecke die (PL die Wegstrecken) odcinek drogi, odległość (do pokonania)
15. Wegstunde die (PL die Wegstunden) godzina drogi
16. Teilsperrung die (PL die Teilsperrungen) mot. częściowe zamknięcie (drogi)
17. abwegs przysłówek na uboczu, z dala od drogi
18. Totalsperrung die (PL die Totalsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
19. Lymphbahnen PL anat. drogi limfatyczne, przewody limfatyczne
20. streckenbezogen przymiotnik związany z przebytą trasą, oparty na przebytym odcinku drogi
21. Rutsch der (PL die Rutsche) obsunięcie się; guten Rutsch! szerokiej drogi!; guten Rutsch ins neue Jahr! Szczęśliwego Nowego Roku!
22. Vollsperrung die (PL die Vollsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
23. abschweifen czasownik schweift ab, schweifte ab, ist abgeschweift zbaczać; vom Wege abschweifen zbaczać z drogi; vom Thema abschweifen odbiegać od tematu
24. Abschweifung die (PL die Abschweifungen) zboczenie z drogi, dygresja
25. Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
26. sauteuer przymiotnik, przysłówek pot. pej. potwornie drogi, potwornie drogo
27. Atemwege PL drogi oddechowe
28. abseits przysłówek, przyimek + GEN na uboczu, z boku; abseits des Weges nieopodal drogi
29. halbwegs przysłówek w połowie drogi, jako tako, od biedy
30. Ware die (PL die Waren) towar; Waren des Grundbedarfs towary pierwszej potrzeby; eine hochwertige/teure Ware towar wartościowy/drogi; seine Waren anbieten oferować swoje towary; gebrauchsfertige Ware towar gotowy do użycia; heiße Ware pot. lewy towar


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.