•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-23 00:50

  • Haseł: 65240


Testy językowe
1. Tür die (PL die Türen) drzwi; zur Tür hereintreten wejść przez drzwi; die Tür öffnen/schließen otwierać/zamykać drzwi
2. aufstemmen czasownik stemmt auf, stemmte auf, hat aufgestemmt wyważać die Tür drzwi; sich aufstemmen opierać się
3. stumpfeinschlagend przymiotnik bezprzylgowy, tępy (typ drzwi); eine stumpfeinschlagende Tür drzwi bezprzylgowe
4. Falltür die (PL die Falltüren) drzwi opuszczane, drzwi spustowe
5. Schwebetür der (PL die Schwebetüren) drzwi rozsuwane, drzwi przesuwne
6. Pendeltür die (PL die Pendeltüren) drzwi wahadłowe
7. Schleusentür die (PL die Schleusentüren) drzwi do śluzy
8. Glastür die (PL die Glastüren) przeszklone drzwi
9. Drehtür die (PL die Drehtüren) drzwi obrotowe
10. Faust die (PL die Fäuste) pięść; auf eigene Faust na własną rękę; die Faust ballen zaciskać pięść; mit den Fäusten gegen die Tür trommeln walić pięściami w drzwi; mit der Faust auf den Tisch schlagen/hauen przen. walnąć pięścią w stół, znajdować posłuch
11. Schloss das (PL die Schlösser) zamek (także u drzwi); ins Schloss fallen zatrzaskiwać się; Gelände am Schloss podzamcze
12. klopfen czasownik klopft, klopfte, hat geklopft pukać, stukać, ostukiwać, strzepywać, trzepać; an die Tür klopfen pukać do drzwi
13. Türanschlag der (PL die Türanschläge) kierunek otwierania drzwi, odbojnik drzwiowy
14. aufbrechen czasownik bricht auf, brach auf, hat/ist aufgebrochen wyłamywać, wyważać (drzwi) / wyruszać, rozwijać się; zu einer Reise aufbrechen wyruszać w podróż
15. Rausschmiss der (nur Singular) pot. wyrzucenie, wyrzucenie za drzwi
16. aussperren czasownik sperrt aus, sperrte aus, hat ausgesperrt nie wpuszczać, zamykać drzwi jemanden przed kimś, stosować lokaut
17. Türflügel der (PL die Türflügel) skrzydło drzwi, skrzydło drzwiowe
18. einheben czasownik hebt ein, hob ein, hat eingehoben wstawiać eine Tür drzwi, austr. reg. ściągać Steuern podatki
19. Haustür die (PL die Haustüren) drzwi wejściowe
20. Türkette die (PL die Türketten) łańcuch u drzwi
21. Brandschutztür die (PL die Brandschutztüren) drzwi przeciwpożarowe
22. Vordertür die (PL die Vordertüren) drzwi frontowe
23. Falttür die (PL die Falttüren) drzwi harmonijkowe
24. Türklingel die (PL die Türklingeln) dzwonek do drzwi
25. Türknauf der (PL die Türknäufe) gałka u drzwi
26. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta; über/unter Tage nad/pod ziemią (w żargonie górniczym); bessere Tage gesehen haben pot. lepsze czasy mieć już za sobą, dni świetności mieć za sobą
27. aufschrauben czasownik schraubt auf, schraubte auf, hat aufgeschraubt odkręcać, otwierać odkręcając ein Marmeladenglas słoik z dżemem, przykręcać, przyśrubowywać, przymocowywać ein Namensschild auf die Tür tabliczkę z nazwiskiem do drzwi; den Deckel aufschrauben odkręcać wieko / przykręcać wieko
28. Geheimtür die (PL die Geheimtüren) ukryte drzwi
29. Balkontür die (PL die Balkontüren) drzwi balkonowe
30. durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.