durch - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 21:20

  • Haseł: 58325


1. durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień
2. durchsickern czasownik sickert durch, sickerte durch, ist durchgesickert przesiąkać, przeciekać, przen. wychodzić na jaw; das Blut sickert durch den Verband durch krew przesiąka przez bandaż; die Nachricht ist durchgesickert wiadomość przeciekła; etwas durchsickern lassen pozwolić, by coś wyszło na jaw
3. durchdrehen czasownik dreht durch, drehte durch, hat durchgedreht buksować, pot. tracić głowę, fiksować, bzikować; das Fleisch durch den Wolf durchdrehen przekręcać mięso przez maszynkę
4. durchmüssen czasownik muss durch, musste durch, hat durchgemusst pot. musieć przejść; da musst du ganz alleine durch sam musisz sobie z tym poradzić
5. durchringen czasownik ring durch, rang durch, hat durchgerungen; sich durchringen przebijać się, przedzierać się, iść przebojem, przepychać się durch das Leben przez życie; sich zu etwas durchringen zdobywać się na coś
6. durchstechen czasownik sticht durch, stach durch, hat durchgestochen przekłuwać, przebijać etwas durch etwas coś czymś; durchgestochene Reifen przebite opony
7. durchziehen czasownik zieht durch, zog durch, hat durchgezogen przewlekać, przeciągać, przeprowadzać do końca; einen Faden durch etwas durchziehen przewlekać przez coś nić; (ist durchgezogen) przemierzać, przewędrować, przechodzić, przemaszerować; (durchzieht, durchzog, hat durchzogen) przeciągać, przemierzać das Land kraj; mit Kanälen durchziehen przerzynać kanałami; das Werk durchziehen przewijać się w dziele (o wątku); durchgezogene Linie mot. linia ciągła
8. durcharbeiten czasownik arbeitet durch, arbeitete durch, hat durchgearbeitet przerabiać, przepracowywać (jakiś czas)
9. durchatmen czasownik atmet durch, atmete durch, hat durchgeatmet odetchnąć
10. durchbeißen czasownik beißt durch, biss durch, hat durchgebissen przegryzać; sich durchbeißen przen. przegryzać się, przebrnąć
11. durchbekommen czasownik bekommt durch, bekam durch, hat durchbekommen pot. przecinać, rozcinać
12. durchbiegen czasownik biegt durch, bog durch, hat durchgebogen zginać, przeginać, wyginać; sich durchbiegen zginać się, przeginać się, wyginać się
13. durchblicken czasownik blickt durch, blickte durch, hat durchgeblickt przezierać
14. durchbohren czasownik bohrt durch, bohrte durch, hat durchgebohrt przewiercać; (durchbohrt, durchbohrte, hat durchbohrt) przeszywać; ein durchbohrender Blick przeszywające spojrzenie
15. durchbrechen czasownik bricht durch, brach durch, ist durchgebrochen przełamywać się, przebijać się, wyrzynać się, ujawniać się; (hat durchgebrochen) przełamywać, przebijać; ein Brett durchbrechen łamać deskę; (durchbricht, durchbrach, hat durchbrochen) łamać, przekraczać, forsować, przerywać; den Widerstand durchbrechen łamać opór
16. durchbrennen czasownik brennt durch, brannte durch, ist durchgebrannt przepalać się; (hat durchgebrannt) palić się, płonąć, pot. zwiewać
17. durchbürsten czasownik bürstet durch, bürstete durch, hat durchgebürstet szczotkować
18. durchdringen czasownik dringt durch, drang durch, ist durchgedrungen przedostawać się, przeciskać się, przeciekać, przeforsować; (durchdringt, durchdrang, hat durchdrungen) przenikać (ciemności), ogarniać
19. durchfahren czasownik fährt durch, fuhr durch, ist durchgefahren przejeżdżać (nie zatrzymując się); bei Rot durchfahren przejechać na czerwonym świetle; durchfährt, durchfuhr, hat durchfahren przejeżdżać das Land kraj, przepływać die Ostsee Morze Bałtyckie; ein Gedanke durchfuhr ihn przemknęła mu myśl
20. durchfallen czasownik fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen przelatywać przez coś, przepadać, kończyć się fiaskiem
21. durchfeiern czasownik feiert durch, feierte durch, hat durchgefeiert pot. przebalować; die ganze Nacht durchfeiern przebalować całą noc
22. durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać eine Aktion akcję; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję
23. durchgaren czasownik gart durch, garte durch, hat durchgegart przegotowywać powoli
24. durchgeben czasownik gibt durch, gab durch, hat durchgegeben przekazywać, podawać; eine Nachricht durchgeben przekazywać wiadomość; etwas telefonisch durchgeben informować o czymś telefonicznie
25. durchgehen czasownik geht durch, ging durch, ist durchgegangen obchodzić, przechodzić, przebiegać, uciekać, uchodzić, zbiegać; jemandem etwas durchgehen lassen pot. puszczać komuś coś płazem
26. durchgreifen czasownik greift durch, griff durch, hat durchgegriffen sięgać ręką, przen. robić porządek, energicznie występować, ostro interweniować
27. durchhalten czasownik hält durch, hielt durch, hat durchgehalten przetrzymywać, wytrzymywać, kontynuować
28. durchhängen czasownik hängt durch, hing durch, hat/ist durchgehangen zwisać, wyginać się, pot. być wykończonym, oklapnąć
29. durchheizen czasownik heizt durch, heizte durch, hat durchgeheizt porządnie nagrzać, porządnie napalić, grzeć bez przerwy
30. erhärten czasownik erhärtet, erhärtete, ist erhärtet tężeć, twardnieć; (hat erhärtet) utwardzać, prawn. potwierdzać, popierać durch Beweise/durch einen Eid dowodami/przysięgą


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.