działanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 10:25

  • Haseł: 58325


1. Wirkung die (PL die Wirkungen) działanie, skutek, efekt, wrażenie, fiz. moc
2. Tätigkeit die (PL die Tätigkeiten) czynność, działanie, działalność, zajęcie, praca zawodowa; berufliche Tätigkeit działalność zawodowa; in Tätigkeit treten przystępować do działania
3. Handlung die (PL die Handlungen) czyn, działanie, postępowanie, lit. akcja, fabuła, ekon. interes, sklep
4. Breitenarbeit die (nur Singular) działanie na szeroką skalę
5. Vorbildwirkung die (PL die Vorbildwirkungen) działanie jako wzór, dawanie przykładu
6. Compliance die (nur Singular) med. stosowanie się (do zaleceń lekarza), ekon. działanie zgodne z przepisami
7. Spezies die (PL die Spezies) biol. gatunek, dawn. działanie arytmetyczne, mieszanka ziół; eine besondere Spezies (von) Mensch szczególny typ człowieka
8. Kapillarwirkung die (PL die Kapillarwirkungen) fiz. działanie kapilarne
9. Bremswirkung die (nur Singular) działanie hamujące
10. Affekthandlung die (PL die Affekthandlungen) prawn. działanie w afekcie, czyn popełniony w afekcie
11. feuchtigkeitsbeständig przymiotnik odporny na działanie wilgoci
12. Alkoholwirkung die (PL die Alkoholwirkungen) działanie alkoholu, wpływ alkoholu
13. Einwirkung die (PL die Einwirkungen) oddziaływanie, wpływ, działanie
14. Sparmaßnahme die (PL die Sparmaßnahmen) ekon. działanie oszczędnościowe, środek oszczędnościowy
15. Rechengang der (PL die Rechengänge) działanie arytmetyczne, kalkulacja
16. Rechenoperation die (PL die Rechenoperationen) operacja arytmetyczna, działanie matematyczne
17. Fehlfunktion die (PL die Fehlfunktionen) dysfunkcja, złe działanie
18. Nebenwirkung die (PL die Nebenwirkungen) działanie uboczne, skutek uboczny; unerwünschte Nebenwirkungen działania niepożądane
19. Zweisamkeit die (PL die Zweisamkeiten) bycie we dwoje, życie we dwoje, działanie we dwoje
20. Fremdeinwirkung die (PL die Fremdeinwirkungen) działanie sił zewnętrznych, udział osób trzecich
21. bestrahlen czasownik bestrahlt, bestrahlte, hat bestrahlt napromieniać, naświetlać, wystawiać na działanie promieni, opromieniać
22. Rückwirkung die (PL die Rückwirkungen) następstwa, wpływ, konsekwencje, prawn. moc wsteczna, działanie wstecz
23. Erholsamkeit die (nur Singular) krzepiące działanie
24. Konfrontationskurs der (nur Singular) kurs konfrontacyjny, działanie prowadzące do konfrontacji
25. atombombensicher przymiotnik odporny na działanie bomby atomowej, przeciwatomowy
26. Kampfeinsatz der (PL die Kampfeinsätze) akcja zbrojna, działanie zbrojne
27. Langzeitwirkung die (nur Singular) długotrwałe działanie
28. Aktion die (PL die Aktionen) akcja; eine politische Aktion akcja polityczna; in Aktion treten rozpocząć działanie, włączyć się do akcji
29. Heilwirkung die (nur Singular) efekt leczniczy, działanie lecznicze
30. Kurzschlusshandlung die (PL die Kurzschlusshandlungen) działanie impulsywne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.