dziecko - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 16:50

  • Haseł: 58325


1. Kind das (PL die Kinder) dziecko
2. Wunschkind das (PL die Wunschkinder) planowane dziecko, chciane dziecko
3. Alleinerziehende der/die (PL die Alleinerziehenden) matka samotnie wychowująca dziecko / ojciec samotnie wychowujący dziecko
4. Arbeiterkind das (PL die Arbeiterkinder) dziecko z rodziny robotniczej
5. entwöhnen czasownik entwöhnt, entwöhnte, hat entwöhnt odzwyczajać, odstawiać od piersi; jemanden einer Sache (GEN) entwöhnen odzwyczajać kogoś od czegoś; ein Kind entwöhnen odstawić dziecko od piersi
6. Kleinkind das (PL die Kleinkinder) małe dziecko
7. empfangen czasownik empfängt, empfing, hat empfangen otrzymywać, przyjmować, odbierać, począć (dziecko); Gäste empfangen witać gości
8. Missgeburt die (PL die Missgeburten) zdeformowany noworodek, dziecko z deformacjami
9. stillen czasownik stillt, stillte, hat gestillt zaspokajać, tamować, karmić piersią; ein Kind stillen karmić dziecko piersią
10. Unband der (PL die Unbande oder die Unbände) niesforne dziecko
11. Schoß der (PL die Schöße) anat. łono, pot. kolana; ein Kind auf den Schoß nehmen brać dziecko na kolana
12. missraten czasownik missrät, missriet, ist missraten nie udawać się; ein missratenes Kind nieudane dziecko
13. unterhalten czasownik unterhält, unterhielt, hat unterhalten utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać; sich unterhalten bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś; (hält unter, hielt unter, hat untergehalten) pot. podtrzymywać, podstawiać
14. kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko
15. Vorschulkind das (PL die Vorschulkinder) dziecko w wieku przedszkolnym, przedszkolak
16. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat/ist bekommen dostawać, otrzymywać / służyć, wychodzić na zdrowie; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi
17. manch zaimek manch einer niejeden; manch ein Kind niejedno dziecko; manch eine Frau niejedna kobieta
18. Kommunionskind das (PL die Kommunionskinder) dziecko przystępujące do pierwszej Komunii
19. Schulkind das (PL die Schulkinder) dziecko w wieku szkolnym, uczeń
20. dieses zaimek to; dieses Kind to dziecko
21. Flaschenkind das (PL die Flaschenkinder) dziecko karmione butelką
22. Straßenkind das (PL die Straßenkinder) dziecko ulicy
23. Pflegekind das (PL die Pflegekinder) przybrane dziecko, wychowanek, wychowanica
24. Kriegskind das (PL die Kriegskinder) dziecko wojny
25. Windelkind das (PL die Windelkinder) dziecko w pieluchach, niemowlę
26. Täufling der (PL die Täuflinge) chrzczona osoba, chrzczone dziecko
27. Sorgenkind das (PL die Sorgenkinder) trudne dziecko
28. bockig przymiotnik uparty, narowisty; ein bockiges Kind krnąbrne dziecko
29. Wickelkind das (PL die Wickelkinder) dziecko w powijakach
30. wickeln czasownik wickelt, wickelte, hat gewickelt zawijać, przewijać; ein Kind wickeln przewijać dziecko


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.