dzień - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 19:40

  • Haseł: 58325


1. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta
2. Steuerfreiheit die (nur Singular) wolność od podatków, wolność podatkowa; Tag der Steuerfreiheit dzień wolności podatkowej (dzień w roku, w którym łączny średni dochód obywateli zrównuje się z przewidywaną średnią sumą obciążeń podatkowych)
3. Stichtag der (PL die Stichtage) oznaczony dzień, ustalony dzień, ustalony termin
4. Werktag der (PL die Werktage) dzień roboczy, dzień powszedni
5. tagtäglich przysłówek dzień w dzień
6. Verhandlungstag der (PL die Verhandlungstage) dzień rokowań, dzień rozprawy
7. Weihnachstag der (PL die Weihnachstage) dzień świąt Bożego Narodzenia; der erste/zweite Weihnachtstag pierwszy/drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
8. Regentag der (PL die Regentage) deszczowy dzień, dżdżysty dzień
9. Stephanstag der (nur Singular) rel. dzień św. Szczepana, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
10. Erscheinungstag der (PL die Erscheinungstage) dzień ukazania się, dzień wydania, data premiery
11. Schultag der (PL die Schultage) dzień zajęć szkolnych, dzień nauki
12. Ruhetag der (PL die Ruhetage) dzień wypoczynku, dzień wolny od pracy
13. Hochzeitstag der (PL die Hochzeitstage) dzień weselny, dzień ślubu, rocznica ślubu
14. Fasttag der (PL die Fasttage) dzień postny, dzień postu
15. Sommertag der (PL die Sommertage) letni dzień
16. Arbeitsalltag der (PL die Arbeitsalltage) dzień powszedni w pracy
17. Festtag der (PL die Festtage) dzień świąteczny, święto
18. Glückstag der (PL die Glückstage) szczęśliwy dzień
19. Jubiläumstag der (PL die Jubiläumstage) dzień jubileuszu
20. Herbsttag der (PL die Herbsttag) jesienny dzień
21. Schalttag der (PL die Schalttage) dzień 29. lutego
22. Stammtischtag der (PL die Stammtischtage) dzień regularnych spotkań
23. Siegestag der (PL die Siegestage) dzień zwycięstwa, święto zwycięstwa
24. Volkstrauertag der (PL die Volkstrauertage) Dzień Żałoby Narodowej (święto państwowe dla uczczenia ofiar wojen światowych i nazizmu)
25. Anreisetag der (PL die Anreisetage) dzień przyjazdu
26. tagaktiv przymiotnik zool. aktywny w dzień, prowadzący dzienny tryb życia
27. tagaus przysłówek tagaus, tagein co dzień
28. Tagegeld das (PL die Tagegelder) dieta służbowa, wynagrodzenie za dzień choroby, dniówka chorobowa
29. tagein przysłówek tagaus, tagein co dzień
30. Urlaubstag der (PL die Urlaubstage) dzień urlopu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.