•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Prüfung die (PL die Prüfungen) egzamin; eine Prüfung ablegen/bestehen składać / zdać egzamin; in der Prüfung durchfallen oblać egzamin; eine mündliche/schriftliche Prüfung egzamin ustny/pisemny
2. Examen das (PL die Examina/Examen) egzamin
3. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
4. hart przymiotnik twardy, trudny; harte Eier jajka na twardo; eine harte Prüfung trudny egzamin
5. Vorprüfung die (PL die Vorprüfungen) egzamin wstępny
6. Matura die (nur Singular) austr. szwajc. matura, egzamin dojrzałości
7. Staatsexamen das (PL die Staatsexamen oder die Staatsexamina) egzamin państwowy
8. Reifeprüfung die (nur Singular) egzamin dojrzałości, matura
9. Diplomprüfung die (PL die Diplomprüfungen) egzamin dyplomowy
10. Abiturprüfung die (PL die Abiturprüfungen) egzamin maturalny
11. Gesellenprüfung die (PL die Gesellenprüfungen) egzamin czeladniczy
12. Teilprüfung die (PL die Teilprüfungen) egzamin cząstkowy
13. Nachprüfung die (PL die Nachprüfungen) ponowne sprawdzenie, egzamin poprawkowy
14. Abschlussprüfung die (PL die Abschlussprüfungen) egzamin końcowy
15. Staatsprüfung die (PL die Staatsprüfungen) egzamin państwowy
16. Meisterprüfung die (PL die Meisterprüfungen) egzamin mistrzowski
17. Ergänzungsprüfung die (PL die Ergänzungsprüfungen) egzamin uzupełniający
18. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
19. Eignungsprüfung die (PL die Eignungsprüfungen) egzamin kwalifikacyjny
20. durchkommen czasownik kommt durch, kam durch, ist durchgekommen przechodzić, przejeżdżać, przebywać; (durchkommt, durchkam, ist durchkommen) wybrnąć z czegoś szczęśliwie, zdać egzamin
21. Wiederholungsprüfung die (PL die Wiederholungsprüfungen) egzamin poprawkowy
22. verhauen czasownik verhaut, verhaute, hat verhaut pot. prać, spuszczać lanie jemanden komuś; die Prüfung verhauen pot. oblewać egzamin
23. unvorbereitet przymiotnik nieprzygotowany, bez przygotowania, niespodziewanie; er ging unvorbereitet in die Prüfung poszedł nieprzygotowany na egzamin; das Unglück traf die Menschen völlig unvorbereitet to nieszczęście dotknęło ludzi zupełnie niespodziewanie
24. Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
25. mündlich przymiotnik, przysłówek ustny, ustnie; mündliche Prüfung egzamin ustny
26. Magisterprüfung die (PL die Magisterprüfungen) egzamin magisterski
27. Führerscheinprüfung die (PL die Führerscheinprüfungen) egzamin na prawo jazdy
28. Aufnahmeprüfung die (PL die Aufnahmeprüfungen) egzamin wstępny
29. Doktorprüfung die (PL die Doktorprüfungen) egzamin doktorski

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu