egzamin - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-13 13:24

  • Haseł: 58325


1. Prüfung die (PL die Prüfungen) egzamin; eine Prüfung ablegen/bestehen składać / zdać egzamin; in der Prüfung durchfallen oblać egzamin; eine mündliche/schriftliche Prüfung egzamin ustny/pisemny
2. Examen das (PL die Examina/Examen) egzamin
3. Fahrprüfung die (PL die Fahrprüfungen) egzamin na prawo jazdy; die Fahrprüfung machen zdawać egzamin na prawo jazdy
4. hart przymiotnik twardy, trudny; harte Eier jajka na twardo; eine harte Prüfung trudny egzamin
5. Vorprüfung die (PL die Vorprüfungen) egzamin wstępny
6. Matura die (nur Singular) austr. szwajc. matura, egzamin dojrzałości
7. Staatsexamen das (PL die Staatsexamen oder die Staatsexamina) egzamin państwowy
8. Reifeprüfung die (nur Singular) egzamin dojrzałości, matura
9. Diplomprüfung die (PL die Diplomprüfungen) egzamin dyplomowy
10. Abiturprüfung die (PL die Abiturprüfungen) egzamin maturalny
11. Gesellenprüfung die (PL die Gesellenprüfungen) egzamin czeladniczy
12. Teilprüfung die (PL die Teilprüfungen) egzamin cząstkowy
13. Nachprüfung die (PL die Nachprüfungen) ponowne sprawdzenie, egzamin poprawkowy
14. Abschlussprüfung die (PL die Abschlussprüfungen) egzamin końcowy
15. Staatsprüfung die (PL die Staatsprüfungen) egzamin państwowy
16. Meisterprüfung die (PL die Meisterprüfungen) egzamin mistrzowski
17. Ergänzungsprüfung die (PL die Ergänzungsprüfungen) egzamin uzupełniający
18. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
19. Eignungsprüfung die (PL die Eignungsprüfungen) egzamin kwalifikacyjny
20. durchkommen czasownik kommt durch, kam durch, ist durchgekommen przechodzić, przejeżdżać, przebywać; (durchkommt, durchkam, ist durchkommen) wybrnąć z czegoś szczęśliwie, zdać egzamin
21. Wiederholungsprüfung die (PL die Wiederholungsprüfungen) egzamin poprawkowy
22. verhauen czasownik verhaut, verhaute, hat verhaut pot. prać, spuszczać lanie jemanden komuś; die Prüfung verhauen pot. oblewać egzamin
23. mündlich przymiotnik, przysłówek ustny, ustnie; mündliche Prüfung egzamin ustny
24. Magisterprüfung die (PL die Magisterprüfungen) egzamin magisterski
25. Führerscheinprüfung die (PL die Führerscheinprüfungen) egzamin na prawo jazdy
26. Aufnahmeprüfung die (PL die Aufnahmeprüfungen) egzamin wstępny
27. Doktorprüfung die (PL die Doktorprüfungen) egzamin doktorski


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.