energie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-22 18:32

  • Haseł: 58325


1. Energie die (PL die Energien) energia; elektrische Energie energia elektryczna
2. verwenden czasownik verwendet, verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet używać, stosować; auf etwas Energie verwenden wkładać w coś energię; sich für jemanden verwenden wstawiać się za kimś
3. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
4. unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu
5. Energiebedarf der (nur Singular) zapotrzebowanie na energię
6. erneuerbar przymiotnik odnawialny; erneuerbare Energie energia odnawialna, energia ze źródeł odnawialnych
7. Energieversorgung die (nur Singular) zaopatrzenie w energię
8. Verstromung die (PL die Verstromungen) wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie na energię elektryczną von Kohle węgla
9. Solartechnik die (nur Singular) technika solarna, technika wykorzystująca energię słoneczną
10. sanft przymiotnik łagodny (charakter), miły, delikatny; sanfte Energie energia naturalna; sanfte Geburt poród siłami natury
11. Stromversorgung die (nur Singular) zaopatrzenie w energię elektryczną
12. strotzen czasownik strotzt, strotzte, hat gestrotzt tryskać; vor Energie/Gesundheit strotzen tryskać energią / zdrowiem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.