es gibt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-06 15:54

  • Haseł: 58325


1. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
2. nachgeben czasownik gibt nach, gab nach, hat nachgegeben ulegać, ustępować; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
3. gibt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika geben
4. hingeben czasownik gibt hin, gab hin, hat hingegeben podawać, oddawać, poświęcać, ofiarowywać; sich der Verzweiflung hingeben popadać w rozpacz
5. zufriedengeben czasownik gibt zufrieden, gab zufrieden, hat zufriedengegeben; sich zufriedengeben zadowalać się; damit kann ich mich nicht zufriedengeben tym nie mogę się zadowolić
6. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
7. Kanton der (PL die Kantone) kanton; in der Schweiz gibt es 26 Kantone w Szwajcarii jest 26 kantonów
8. kundgeben czasownik gibt kund, gab kund, hat kundgegeben powiadamiać, zawiadamiać, obwieszczać, oznajmiać
9. zugeben czasownik gibt zu, gab zu, hat zugegeben dodawać, dokładać, dorzucać, przyznawać, przystawać, godzić się, przyzwalać etwas na coś; ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe przyznaję, że się pomyliłem; der Sänger gab noch ein Volkslied zu śpiewak na bis zaśpiewał pieśń ludową
10. mitgeben czasownik gibt mit, gab mit, hat mitgegeben dawać na drogę, dawać w posagu
11. weggeben czasownik gibt weg, gab weg, hat weggegeben oddawać, wydawać
12. rausgeben czasownik gibt raus, gab raus, hat rausgegeben pot. wydawać, wydawać resztę, publikować
13. preisgeben czasownik gibt preis, gab preis, hat preisgegeben rezygnować, zdradzać; jemanden einer Sache (DAT) preisgeben lit. wydawać kogoś na pastwę czegoś
14. weitergeben czasownik gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben podawać dalej
15. hereingeben czasownik gibt herein, gab herein, hat hereingegeben sport dośrodkowywać
16. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
17. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
18. klug przymiotnik, przysłówek (klüger, klügste) mądry, rozsądny, roztropny, rozumny, mądrze, rozsądnie, roztropnie, rozumnie; der Klügere gibt nach mądry głupiemu ustępuje
19. bekannt geben czasownik gibt bekannt, gab bekannt, hat bekannt gegeben ogłaszać
20. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
21. vorgeben czasownik gibt vor, gab vor, hat vorgegeben zadawać, wyznaczać, udawać, utrzymywać, sport dawać fory
22. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
23. durchgeben czasownik gibt durch, gab durch, hat durchgegeben przekazywać, podawać; eine Nachricht durchgeben przekazywać wiadomość; etwas telefonisch durchgeben informować o czymś telefonicznie
24. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
25. hinzugeben czasownik gibt hinzu, gab hinzu, hat hinzugegeben dodawać, dokładać
26. ausgeben czasownik gibt aus, gab aus, hat ausgegeben wydawać, wydawać pieniądze; Fahrkarten ausgeben wydawać bilety; Aktien ausgeben emitować akcje; wie viel hast du schon dafür ausgegeben? ile już na to wydałeś?; Essen an jemanden ausgeben wydawać komuś jedzenie; den Befehl ausgeben wydawać rozkaz; sich als Lehrer ausgeben podawać się za nauczyciela; eine Runde/ein Bier ausgeben pot. stawiać kolejkę/piwo
27. stattgeben czasownik gibt statt, gab statt, hat stattgegeben uwzględniać einer Bitte prośbę, przychylać się einem Antrag do wniosku
28. es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
29. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
30. dazugeben czasownik gibt dazu, gab dazu, hat dazugegeben dodawać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.