film - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 20:29

  • Haseł: 58325


1. Film der (PL die Filme) film, foto. film fotograficzny, klisza, cienka warstewka; einen Film drehen kręcić film, filmować; einen Film anschauen oglądać film; das Drehbuch für einen Film schreiben pisać scenariusz filmu; ein historischer/dokumentarischer Film film historyczny/dokumentalny; in einen Film gehen pot. iść na film; einen Film entwickeln lassen oddawać film do wywołania; ein hochempfindlicher Film film o wysokiej czułości; der Film ist unterbelichtet film jest niedoświetlony; die Creme bildet einen schützenden Film auf der Haut krem tworzy cienką warstewkę ochronną na skórze
2. Lehrfilm der (PL die Lehrfilme) film edukacyjny, film dydaktyczny, film oświatowy
3. laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie
4. vorführen czasownik führt vor, führte vor, hat vorgeführt doprowadzać, demonstrować, pokazywać; jemanden dem Richter vorführen doprowadzać kogoś przed sędziego; einen Film vorführen wyświetlać film
5. einspielen czasownik spielt ein, spielte ein, hat eingespielt ogrywać eine Geige skrzypce, nagrywać, zwracać; der Film hat seine Kosten eingespielt film zwrócił koszty produkcji; sich einspielen wprawiać się w grze, zgrać się, współpracować harmonijnie
6. entwickeln czasownik entwickelt, entwickelte, hat entwickelt rozwijać, projektować, opracowywać; einen Film entwickeln wywoływać film; sich entwickeln rozwijać się; hoch entwickelt wysoko rozwinięty
7. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
8. Actionfilm der (PL die Actionfilme) film sensacyjny, film akcji
9. drehen czasownik dreht, drehte, hat gedreht obracać, także przen. kręcić; sich drehen kręcić się; einen Film drehen kręcić film jemandem eine Nase drehen wystrychnąć kogoś na dudka; das Gespräch dreht sich um Politik rozmowa dotyczy polityki; es dreht sich alles um sie wszystko kręci się wokół niej
10. untertiteln czasownik untertitelt, untertitelte, hat untertitelt opatrywać tytułem, opatrywać napisami (film)
11. Pseudo-Doku die (PL die Pseudo-Dokus) pot. film paradokumentalny, paradokument
12. Pseudo-Dokumentation die (PL die Pseudo-Dokumentationen) film paradokumentalny
13. Zeichentrickfilm der (PL die Zeichentrickfilme) film rysunkowy, kreskówka
14. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
15. Breitwandfilm der (PL die Breitwandfilme) film szerokoekranowy
16. Werbefilm der (PL die Werbefilme) film reklamowy
17. Pornofilm der (PL die Pornofilme) film pornograficzny
18. Feature die/das (PL die Features) film dokumentalny, dodatek specjalny
19. Bildstreifen der (PL die Bildstreifen) film fotograficzny
20. mitspielen czasownik spielt mit, spielte mit, hat mitgespielt grać z kimś; in einem Film mitspielen grać w filmie
21. Totale die (PL die Totalen) foto. film. ujęcie ogólne
22. Stummfilm der (PL die Stummfilme) film niemy
23. Streifen der (PL die Streifen) pas, pasek, smuga, pręga; einen Streifen drehen kręcić film
24. Spielfilm der (PL die Spielfilme) film fabularny
25. abdrehen czasownik dreht ab, drehte ab, hat abgedreht zakręcać (gaz), wyłączać, kręcić (film, scenę); (ist abgedreht) zmieniać kurs (statek, samolot)
26. Sexfilm der (PL die Sexfilme) film erotyczny
27. Hauptfilm der (PL die Hauptfilme) główny film
28. Abenteuerfilm der (PL die Abenteuerfilme) film przygodowy
29. Fernsehfilm der (PL die Fernsehfilme) film telewizyjny
30. Schmalfilm der (PL die Schmalfilme) film wąskotaśmowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.