firma - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 00:14

  • Haseł: 58325


1. Firma die (PL die Firmen) firma
2. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
3. Geschäft das (PL die Geschäfte) interes, firma, sprawa, transakcja, sklep
4. Geschäftshaus das (PL die Geschäftshäuser) dom handlowy, firma
5. kündigen czasownik kündigt, kündigte, hat gekündigt wypowiadać, wymawiać; seine Stellung kündigen wypowiedzieć pracę; die Firma hat ihm gekündigt firma wypowiedziała mu pracę
6. arbeiten czasownik arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet pracować, działać, funkcjonować; an einem Werk arbeiten pracować nad dziełem; ich arbeite bei einer großen Firma pracuję w dużej firmie, pracuję dla dużej firmy; sich durch Dickicht arbeiten przedzierać się przez gąszcz
7. Beratungsfirma die (PL die Beratungsfirmen) firma konsultingowa
8. wackeln czasownik wackelt, wackelte, hat gewackelt chwiać się, kiwać się, kołysać się; der Zahn wackelt ząb się rusza; die Firma wackelt firmie grozi plajta
9. Scheinfirma die (PL die Scheinfirmen) fikcyjna firma
10. Finanzfirma die (PL die Finanzfirmen) firma finansowa
11. Dienstleistungsunternehmen das (PL die Dienstleistungsunternehmen) przedsiębiorstwo usługowe, firma usługowa
12. vertreten czasownik vertritt, vertrat, hat vertreten zastępować, reprezentować, być przedstawicielem, wyręczać; eine Firma vertreten reprezentować firmę; einen Standpunkt vertreten reprezentować pogląd, stać na stanowisku
13. Bekleidungsfirma die (PL die Bekleidungsfirmen) firma odzieżowa
14. Partyservice der (PL die Partyservices) firma cateringowa
15. Securityfirma die (PL die Securityfirmen) firma ochroniarska
16. Haus das (PL die Häuser) dom, domownicy, ród, firma, koncern; Haus halten prowadzić dom; zu Hause w domu; nach Hause do domu; von zu Hause z domu; von Hause aus z natury, z rodziny, pierwotnie; ins Haus gehen wchodzić do domu; das Haus Hohenzollern dom Hohenzollernów, dynastia Hohenzollernów; altes Haus pot. stary druh; gelehrtes Haus pot. mądrala; außer Haus essen jeść poza domem; von Haus aus ein Optimist/reich/Chemiker sein być z natury optymistą / być bogatym z domu / być urodzonym chemikiem; aufs Haus gehen pot. być na koszt firmy (o posiłku)
17. Briefkastenfirma die (PL die Briefkastenfirmen) fikcyjna firma
18. bewerben czasownik bewirbt, bewarb, hat beworben; sich bewerben ubiegać się; sich um eine Stelle bewerben ubiegać się o posadę; sich bei einer Firma bewerben ubiegać się o pracę w firmie
19. Mitgliedsfirma die (PL die Mitgliedsfirmen) firma członkowska
20. firmieren czasownik firmiert, firmierte, hat firmiert nosić nazwę, działać na określonych zasadach (firma)
21. betreiben czasownik betreibt, betrieb, hat betrieben uprawiać, zajmować się, trudnić się etwas czymś; ein Geschäft/eine Firma betreiben prowadzić interes/firmę; ein Gewerbe betreiben prowadzić działalność gospodarczą; elektrisch betrieben werden tech. być napędzanym elektrycznie
22. Softwarefirma die (PL die Softwarefirmen) firma produkujaca oprogramowanie
23. aufmachen czasownik macht auf, machte auf, hat aufgemacht otwierać, rozpiąć, rozwiązać, zakładać; das Fenster aufmachen otwierać okno; eine Firma aufmachen zakładać firmę; sich aufmachen wybierać się w drogę, wyruszać
24. Inkassofirma die (PL die Inkassofirmen) firma inkasująca
25. wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro
26. Bauträgervertrag der (PL die Bauträgerverträge) umowa z firmą budowlaną
27. Fachfirma die (PL die Fachfirmen) specjalistyczna firma
28. Baufirma die (PL die Baufirmen) firma budowlana
29. Baugeschäft das (PL die Baugeschäfte) firma budowlana
30. Familienbetrieb der (PL die Familienbetriebe) przedsiębiorstwo rodzinne, firma rodzinna


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.