fort - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 13:01

  • Haseł: 58325


1. Fort das (PL die Forts) fort
2. fort przysłówek precz; fort sein nie być obecnym; und so fort i tak dalej
3. fortbestehen czasownik besteht fort, bestand fort, hat fortbestanden istnieć dalej, utrzymywać się
4. fortbewegen czasownik bewegt fort, bewegte fort, hat fortbewegt posuwać, przesuwać coś; sich fortbewegen iść naprzód, poruszać się
5. fortbilden czasownik bildet fort, bildete fort, hat fortgebildet dokształcać; sich fortbilden dokształcać się, doskonalić się
6. fortbringen czasownik bringt fort, brachte fort, hat fortgebracht usuwać, wynosić, wywozić, odnosić, odwozić, wyprowadzać, odprowadzać
7. fortdauern czasownik dauert fort, dauerte fort, hat fortgedauert trwać nadal
8. fortfahren czasownik fährt fort, fuhr fort, hat fortgefahren odjeżdżać, kontynuować
9. fortfallen czasownik fällt fort, fiel fort, ist fortgefallen odpadać
10. fortfliegen czasownik fliegt fort, flog fort, ist fortgeflogen odlatywać, odfruwać
11. fortführen czasownik führt fort, führte fort, hat fortgeführt unosić ze sobą, uprowadzać, prowadzić dalej, kontynuować; jemanden fortführen uprowadzać kogoś
12. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
13. fortgehen czasownik geht fort, ging fort, hat fortgegangen odchodzić, trwać dalej
14. fortlaufen czasownik läuft fort, lief fort, ist fortgelaufen uciekać, czmychać, umykać
15. fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
16. fortpflanzen czasownik pflanzt fort, pflanzte fort, hat fortgepflanzt kontynuować, przekazywać; sich fortpflanzen rozmnażać się, rozradzać się, przechodzić; das Geschlecht fortpflanzen kontynuować ród
17. fortschreiten czasownik schreitet fort, schritt fort, ist fortgeschritten postępować, robić postępy
18. fortsetzen czasownik setzt fort, setzte fort, hat fortgesetzt kontynuować
19. Vorwerk das (PL die Vorwerke) dawn. folwark, mil. fort zewnętrzny


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.