fuhren - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 22:34

  • Haseł: 58325


1. führen czasownik führt, führte, hat geführt prowadzić, kierować, przewodzić, oprowadzać; Verhandlungen führen prowadzić negocjacje; 1:0 führen sport prowadzić 1:0; eine Mannschaft führen prowadzić drużynę; und führe uns nicht in Versuchung rel. i nie wódź nas na pokuszenie
2. ausschweifend przymiotnik wybujały, rozpustny, wyuzdany, hulaszczy; ein ausschweifendes Leben führen wieść hulaszcze życie; eine ausschweifende Phantasie wybujała fantazja; ausschweifend erzählen dywagować
3. Glatteis das (nur Singular) gołoledź; jemanden aufs Glatteis führen pot. wywieźć kogoś w pole
4. Spannung die (PL die Spannungen) także fiz. napięcie; elektrische Spannung napięcie elektryczne; etwas voller Spannung erwarten oczekiwać czegoś w napięciu; jemanden in Spannung halten trzymać kogoś w napięciu; zu Spannungen führen prowadzić do napięć, zadrażniać
5. Selbstgespräch das (PL die Selbstgespräche) rozmowa z samym sobą; Selbstgespräche führen rozmawiać z samym sobą
6. inoffiziell przymiotnik, przysłówek nieoficjalny, prywatny, poufny, nieoficjalnie, poufnie; inoffiziell Gespräche führen lit. toczyć rozmowy w kuluarach
7. Schattendasein das (nur Singular) bycie w cieniu, bycie nieważnym; ein Schattendasein führen/fristen pozostawać w cieniu, wieść marny żywot
8. Ergebnis das (PL die Ergebnisse) rezultat, wynik, skutek; zu dem Ergebnis führen, dass... prowadzić do tego, że
9. Protokoll das (PL die Protokolle) protokół; ein Protokoll aufnehmen spisywać protokół; das Protokoll führen protokołować
10. Regie die (PL die Regien) zarząd, reżyseria; unter der Regie w reżyserii; Regie führen reżyserować
11. Gespräch das (PL die Gespräche) rozmowa, konwersacja, dialog; mit jemandem ein Gespräch führen prowadzić z kimś rozmowę; mit jemandem das Gespräch suchen poszukiwać z kimś dialogu, angażować się w dialog z kimś
12. Prozess der (PL die Prozesse) chem. prawn. proces; einen Prozess gegen jemanden anstrengen/führen wytaczać/prowadzić proces przeciw komuś
13. Abstand der (PL die Abstände) odległość, odstęp, dystans, różnica, odstępne; Abstand halten zachować odstęp; Abstand des Alters różnica wieku; mit großem Abstand führen prowadzić z dużą przewagą; von etwas Abstand nehmen odstępować od czegoś, pomijać coś; mit einzeiligem Abstand schreiben pisać z odstępem jednego wiersza
14. Fuhre die (PL die Fuhren) fura, przewóz
15. Regiment das (PL die Regimente oder die Regimenter) rządy, mil. pułk; das Regiment führen rządzić
16. Zwiesprache die (PL die Zwiesprachen) lit. dialog, rozmowa; stumme Zwiesprache mit jemandem halten/führen prowadzić z kimś wewnętrzny dialog, wadzić się w duchu z kimś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.