Für - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-03 23:54

  • Haseł: 58325


1. für przyimek + AKK dla, za
2. gelten czasownik gilt, galt, hat gegolten mieć ważność, mieć wartość, być wartym, obowiązywać, znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną; für jemanden gelten uchodzić za kogoś; die Fahrkarte gilt drei Tage bilet jest ważny trzy dni; jemandem/einer Sache gelten skupiać się na kimś/czymś, dotyczyć kogoś/czegoś, być wymierzonym przeciw komuś/czemuś; für jemanden/für etwas gelten dotyczyć kogoś/czegoś, odnosić się do kogoś/czegoś
3. Für das (nur Singular); das Für und Wider za i przeciw
4. begeistern czasownik begeistert, begeisterte, hat begeistert zachwycać, zapalać jemanden für etwas kogoś do czegoś; sich für etwas begeistern entuzjazmować się czymś, zachwycać się czymś, pasjonować się czymś
5. Bresche die (PL die Breschen) hist. wyłom; für jemanden/etwas eine Bresche schlagen wstawić się za kimś/czymś; für jemanden in die Bresche springen stanąć w obronie kogoś, wyręczyć kogoś
6. Verständnis das (nur Singular) zrozumienie; Verständnis für etwas haben mieć zrozumienie dla czegoś; vielen Dank für Ihr Verständnis dziękujemy bardzo za Państwa zrozumienie / wyrozumiałość
7. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
8. Aufmerksamkeit die (nur Singular) uwaga, uprzejmość, grzeczność, zwrócenie uwagi; die (PL die Aufmerksamkeiten) upominek; Aufmerksamkeit für etwas zeigen/bekunden okazywać zainteresowanie czymś; jemandes Aufmerksamkeit erregen wzbudzać w kimś zainteresowanie; jemanden mit Aufmerksamkeiten überschütten/verwöhnen zasypywać/rozpieszczać kogoś upominkami; vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bardzo dziękuję za Państwa uwagę
9. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś
10. hinderlich przymiotnik zawadzający; für etwas/einer Sache (DAT) hinderlich sein przeszkadzać czemuś
11. haftbar przymiotnik odpowiedzialny; für etwas haftbar sein być za coś odpowiedzialnym
12. haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać; für etwas haften ręczyć za coś
13. Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
14. Partei die (PL die Parteien) polit. partia, strona (dyskusji, umowy); politische Partei partia polityczna; für jemanden Partei ergreifen stawać po czyjejś stronie
15. ungut przymiotnik niepomyślny; ein ungutes Gefühl niemiłe uczucie, złe przeczucie; nichts für ungut! proszę nie brać tego za złe!
16. liefern czasownik liefert, lieferte, hat geliefert dostarczać, dawać; den Beweis für etwas liefern dostarczać dowód czegoś; jemandem/sich (DAT) eine Schlacht liefern wydawać komuś/sobie bitwę, toczyć z kimś/ze sobą walkę
17. Vorbereitung die (PL die Vorbereitungen) przygotowanie; Vorbereitungen für etwas treffen czynić przygotowania do czegoś
18. charakteristisch przymiotnik charakterystyczny; für jemanden/etwas charakteristisch sein być typowym dla kogoś/czegoś
19. Lehrstuhl der (PL die Lehrstühle) katedra w szkole wyższej; Lehrstuhl für Germanistik katedra germanistyki
20. Bauwesen das (nur Singular) budownictwo; Fachschule für Bauwesen technikum budowlane
21. Fimmel der (PL die Fimmel) pot. bzik; einen Fimmel für etwas haben mieć fioła na punkcie czegoś, mieć bzika na punkcie czegoś
22. agitieren czasownik agitiert, agitierte, hat agitiert agitować für jemanden/etwas za kimś/czymś, na rzecz kogoś/czegoś
23. empfänglich przymiotnik wrażliwy, czuły, wyczulony, podatny für na
24. bekannt przymiotnik (bekannter, bekannteste) znany, słynny, wiadomy, znajomy für etwas bekannt sein słynąć z czegoś; jemanden mit jemandem bekannt machen kontaktować kogoś z kimś; etwas bekannt machen rozgłaszać coś, nagłaśniać coś, upubliczniać coś
25. OSZE skrót od Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa polit. OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
26. eingenommen przymiotnik usposobiony für przychylnie do, uprzedzony gegen do, zarozumiały, mający wysokie wyobrażenie von sich o sobie
27. Parteinahme die (PL die Parteinahmen) ujęcie się; Parteinahme für etwas ujęcie się za czymś
28. schuldig przymiotnik winny, winien, dłużny; jemanden für schuldig erklären uznawać kogoś za winnego
29. auslegen czasownik legt aus, legte aus, hat ausgelegt wykładać, kłaść, interpretować, komentować; Waren auslegen wykładać towary; Geld für jemanden auslegen wykładać za kogoś pieniądze
30. hegen czasownik hegt, hegte, hat gehegt chronić, pielęgnować, odczuwać; Liebe für jemanden hegen żywić miłość do kogoś; einen Wunsch hegen odczuwać pragnienie; Zweifel hegen mieć wątpliwości


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.